Respiració

Què són els músculs respiratoris? Tenim dos tipus de músculs respiratoris en funció de l'activitat que tenen. Els músculs inspiratoris són aquells que tenim al tòrax i que utilitzem per omplir els pulmons d'aire. El principal múscul inspiratori és el diafragma que separa el tòrax de l'abdomen. L'altre grup de músculs són els expiratoris, localitzats a l'abdomen i que utilitzem fonamentalment durant la tos en el període d'expulsió de l'aire. (Figura 1).

Figura 1: músculs respiratoris

Els símptomes que vostè pot experimentar varien segons si es afecten els músculs INSPIRATORIS o els EXPIRATORIS.

Què passa quan s'afecten els músculs inspiratoris?

En el cas dels inspiratoris, pot sentir que descansa pitjor a la nit, mal de cap pels matins, més son durant el dia, etc. Per això, és important la valoració periòdica de la funció dels músculs inspiratoris mitjançant les exploracions complementàries que li sol·licita el seu pneumòleg.

Quin és el tractament per millorar la funció dels músculs inspiratoris?

En els pacients amb ELA actualment està demostrat que el tractament per quan hi ha una disfunció muscular inspiratòria és el suport mitjançant ventiladors domiciliaris. El ventilador és un dispositiu que és capaç de generar una quantitat d'aire en funció d'uns paràmetres seleccionats per l'especialista del pulmó. El ventilador introdueix aquest aire en els seus pulmons a través de diferents dispositius. Aquests dispositius inicialment són màscares que poden ser nasals, nasobucals o facials, en funció de la que millor s'adapti a vostè..

En alguns pacients és necessari col·locar el ventilador a través de la cànula de la traqueotomia (Veure apartat traqueotomia). Inicialment la ventilació s'ha de fer només mentre dorm, però pot usar-sempre que senti la necessitat.

Com regulen el ventilador per adaptar-lo a mi?

A la nostra Unitat multidisciplinària, aquesta adaptació al ventilador, es realitza de forma ambulatòria però la durada és variable en funció de cada pacient. Durant la primera sessió es buscarà la mascareta que li sembli més còmoda i sigui més eficaç, després es programarà el ventilador perquè l'aire que li enviï, estigui adaptat a vostè. Posteriorment se li ensenyarà com col·locar la mascareta i com encendre el ventilador ja que és el que haurà de fer vostè al seu domicili. En les sessions posteriors, es valorarà l'adaptació del ventilador al pacient corregint els paràmetres del ventilador si fos necessari.

Què passa quan es afectin els músculs expiratoris?

La tos és el principal mecanisme de defensa de l'aparell respiratori; permetent mantenir els bronquis i la tràquea lliures de mucositat. En el cas que la tos es debiliti per la malaltia s'ha de controlar per poder abordar aquesta problemàtica amb les mesures tècniques necessàries. La capacitat de tos la mesurem amb el pic flux de tos (Figura 2).

Figura 2: dispositiu per mesurar capacitat tussígena  

Quin és el tractament per millorar la funció dels músculs expiratoris?

Des de la fisioteràpia respiratòria es poden aplicar dispositius mecànics que donen suport als músculs per permetre al pacient tossir amb la màxima eficàcia sense fatigar.

Com seleccionen la tècnica de fisioteràpia respiratòria per al maneig de secrecions que jo necessito?

Actualment, existeixen dispositius (Figura 3) que ens permeten ajudar-los, substituint el mecanisme natural de tos. Aquests aparells poden posar aire al pulmó i alguns també permeten aspirar l'aire i així, reproduir una tos natural suplint la força que els músculs respiratoris han de fer en una maniobra de tos. Aquests dispositius han de ser adaptats a cada pacient pel fisioterapeuta respiratori, però seran els pacients o cuidadors els que ho apliquin a casa seguint les instruccions de l'especialista. Per a això, cal fer algunes sessions d'educació i instruir la persona que els realitzarà en el domicili. Com qualsevol aparell tenen indicacions i contraindicacions, i mal usats poden ser contraproduents, per aquest motiu ha de ser sempre supervisat el seu ús en les primeres sessions. Posteriorment caldrà fer revisions sobre la seva eficàcia.

Abans de comprar algun dispositiu per internet, o fer cas a persones no especialitzades en les cures respiratòries dels pacients amb ELA sempre aconsellem que transmetin els seus dubtes sobre el maneig de secrecions o qualsevol altre aspecte de la malaltia als professionals de la unitat multidisciplinària. Així podrem  resoldre els seus dubtes i sabrem que és el que els preocupa sobre la malaltia.

Figura 3: dispositius per el maneig de secrecions bronquials en pacients amb ELA