Atenció hospitalària psicologia

  • Establiment del vincle.
  • Contenció emocional.
  • Valorar inici de seguiment a domicili.
  • Atendre la demanda i necessitats dels pacients/familiars. Intervenció centrada en el pacient (model humanista existencial).
  • Valorar situació actual i intervenir.
  • Valorar necessitat d'oferir rebre suport emocional domiciliari.