Tractament

El primer pas sempre serà plantejar treure el testicle afectat. Això vol dir fer una orquiectomia radical. Es una cirurgia senzilla que requereix anestèsia raquídia o general, en la qual mitjançant una incisió inguinal es treu tot el testicle i cordó espermàtic. Normalment es fa de manera ambulatòria o amb un dia d'ingrés hospitalari. Requereix repòs durant un parell de setmanes i després, progressivament, es pot fer vida normal.

Sempre que fem una orquiectomia es plantejarà la possibilitat, al mateix acte quirúrgic, de col·locar una pròtesi testicular. Les pròtesis estan fetes de silicona i només tenen una funció estètica. Hi ha un risc molt baix de que s'infectin, la qual cosa obligaria a treure-la. Si el pacient no ho té clar en el moment de realitzar l'orquiectomia, la pròtesi es pot posar més endavant.

Un cop tret el testicle, el mateix es analitzat pel servei d'anatomia patològica que ens informarà sobre el tipus, mida i altres característiques del tumor. Aquest anàlisi requereix, aproximadament, 3-4 setmanes.

En funció del tipus i les característiques del tumor, hem de decidir si és necessari fer algun tractament complementari. Tots el casos de tumor de testicle es discuteixen al comitè Uro-Oncològic multidisciplinari que està format per uròlegs, oncòlegs, radioterapeutes i radiòlegs.

En cas de necessitar un tractament complementari després de l'orquiectomia es farà quimioteràpia. Només es plantejarà quan hi hagin factors de risc en l'anàlisi anatomopatològic del testicle i/o existeixi malaltia fora del testicle. La quimioteràpia pot afectar la qualitat del semen del testicle sa, és per aquest motiu que, abans de començar qualsevol pauta de quimioteràpia, s'oferirà la possibilitat de fer una crio preservació del semen (congelació) a tots els pacients interessats.

En algun cas, on hi hagi afectació dels ganglis abdominals i/o pulmonars, serà necessari, després de la quimioteràpia, fer un rescat quirúrgic, és a dir, fer una limfadenectomia retroperitoneal. Aquesta és una cirurgia més complexa que requereix anestèsia general amb un ingrés hospitalari de 4-5 dies. Es pot fer via laparoscòpica o via oberta, en funció del grau de malaltia que s'hagi de solucionar.