Consell de qualitat

Té com a missió principal l'assessorament i difusió de les ‎activitats que es duen a terme per a la consecució de les ‎iniciatives de millora de la qualitat assistencial en la nostra ‎organització.‎

La seva funció consultiva i d’assessorament fa que estigui ‎formada per un ‎ampli ventall de professionals de diferents àrees ‏assistencials i no assistencials‎, ‎amb una major representació‎, ‎doncs‎, ‎dels diferents estaments de l‎'‎organització‎.‎‏ ‏

Relació de professionals ‎que constitueixen el ‎Consell de Qualitat.:

 • Jose Maria Abascal (Servei d´Urologia)
 • Rosa Aceña (Direcció Infermeria INAD)
 • Joan Albanell (Servei d´Oncologia)
 • Xavier Aliart (Direcció Infermeria INAD)
 • Miriam Aguilar (Servei d’ Oncologia Hematològica)
 • Manel Algara (Servei de Radioteràpia)
 • Marta Anguera (Direcció Infermeria INAD)
 • Angels Arroyo (Referent de Seguretat)
 • Angels Azcon (Infermera Psiquiatria INAD)
 • Rosa M. Balaguer (Àrea de Medicina Intensiva i Coronària)
 • Margarita Bastida (Àrea Mèdica d´Hospitalització)
 • M. Dolores Bardallo (Escola Universitària d´Infermeria)
 • Natàlia Bartolomé (Servei de Digestiu)
 • Carles Besses (Servei d´Hematologia)
 • Rosa Bartrons (Direcció d´Infermeria)
 • Joaquim Bellmunt (Director de Recerca IMIM)
 • Beatriz Bellosillo (Servei d´Anatomia Patològica)
 • Sandra Beltran (Servei d´Anestesia)
 • Pere Benito (Servei de Reumatologia)
 • Montse Bernard (INAD)
 • Xavier Bessa (Servei de Digestiu)
 • Carles Besses (Servei d´Hematologia)
 • M. Luisa Blanco (Servei d´Urgències)
 • Josep Blanc i Rubio (Servei de Reumatologia)
 • Guadalupe Blanes (Àrea Quirúrgica i Esterilització)
 • Rosa Blat (Direcció d’Infermeria)
 • Mònica Cabello (Servei de Convalescència Centre Fòrum)
 • M. Rosa Cajigos (Servei Infermeria UCI)
 • Montserrat Calafell (Servei Onco-Hemato)
 • Núria Camacho (Referent de Seguretat)
 • M. Teresa Campillo (Servei Psiquiatria INAD)
 • Isabel Campodarve (Servei d´Urgències)
 • Xavier Canari (Àrea d´Urgències)
 • Maite Carrasco (Direcció Infermeria)
 • Maria José Carrera (Servei Endocrino)
 • Xavier Castells (Servei d´Epidemiologia i Avaluació)
 • Miguel Castilla (Servei d´Oftalmologia)
 • Fina Caus (Servei d´Urgències)
 • Lluis Cecchini  (Servei d´Urologia)
 • Cristina Cervantes (Àrea de Rehabilitació)
 • Ignacia Chercoles (Servei Qualitat Infermeria)
 • Marian Chavarría (Institut Bonanova de FP Sanitària)
 • Isabel Cirera (Servei d´Urgències)
 • Albert Clarà (Cirurgia Vascular)
 • Myriam Claret (Servei d´Admissions)
 • Mª Alba Coca ( Direcció d´Infermeria)
 • Mercè Comas (Servei d'Epidemiologia i Avaluació)
 • Gerard Conesa (Servei de Neurocirurgia)
 • Francesc Cots (Servei de Control de Gestió)
 • Carmen Daura (INAD)
 • Esther del Cotillo (Servei Subaguts)
 • Esther Duarte (Servei de Rehabilitació
 • Isabel Egea (INAD)
 • Ferran Escalada (Servei de Rehabilitació)
 • Fernando Escolano (Servei d´Anestesiologia)
 • Jesús Escribano (Unitat de Formació Continuada)
 • Cuca Esperanza (Direcció d´Infermeria)
 • Blanca Espinet (Servei d´Anatomia Patològica)
 • Beatriz Fernàndez (Direcció Infermeria)
 • Rosa Fernández (Laboratori de Referència de Catalunya)
 • Fernando Fernández (Servei de Radiologia)
 • Marta Fernández (Servei Infeccioses)
 • Antoni Ferrer (Servei de Pneumologia)
 • Juana Flores (Servei Endocrino)
 • Olivia Ferrandez (Servei de Farmàcia)
 • Joan Fontané (Servei d´Otorrinolaringologia)
 • Joan Ramon Fortuny (Direcció Mèdica CAEM)
 • Lourdes García (Direcció d´Infermeria)
 • Marisa Garreta (Àrea Sociosanitària)
 • Joaquim Gea (Servei de Pneumologia)
 • Mª José Gil (Servei Cirurgia General)
 • Priscila Giraldo (Servei d'Epidemiologia i Avaluació)
 • Dolors Giró (Servei Qualitat Infermeria)
 • Pau Gomar (Direcció RRHH)
 • Sandra Gómez (Referent de Seguretat)
 • Elia Gómez (Servei Infermeria-UH10)
 • Carlos Gómez (Servei Qualitat Infermeria)
 • Cristina González (Servei d’Epidemiologia i Avaluació)
 • Susana González (Referent de Seguretat)
 • Alejandra Govainolt (Referent de Seguretat)
 • Luis Grande (Servei Cirurgia General)
 • Santiago Grau (Servei de Farmàcia)
 • Alicia Hernández (Servei Qualitat Infermeria)
 • Miriam Hernández (Servei UH10-UGA)
 • Cristina Herranz (Servei Ginecologia)
 • Pilar Herrera (INAD)
 • Alicia Herrero (Servei d’Urgències)
 • Juan Pablo Horcajada (Servei de Malalties Infeccioses)
 • Ana Huarte-Mendioca (Infermeria Fòrum)
 • Sonia Huguet (Servei Urències)
 • Rocío Ibáñez (Direcció H. de l´Esperança i Centre Fòrum)
 • David Iglesias (Portalliteras)
 • Lucas Ilzarbe (Servei de Digestiu)
 • Cristina Iniesta (Adjutna a Gerència)
 • Elisabeth Izquierdo (Direcció de Tecnologia i Serveis)
 • Rafael Jimenez(Servei d´Oncologia Radioteràpica)
 • Ernestina Junyent (Direcció d´Infermeria)
 • Lucia Lacambra (Infermeria UH-30)
 • M. Rosa Lara (UH Centre Fòrum)
 • Silvia Laso (Direcció Infermeria)
 • Carme Lasso (Servei Qualitat Infermeria)
 • María Ageles López (Servei de Pediatria)
 • Mercè López (Banc de Sang)
 • Belen LLoveras (Servei Anatomia Patològica)
 • Francesc Macià (Servei d'Epidemiologia i Avaluació)
 • Gemma Marcé (Servei Qualitat Infermeria)
 • Núria Marcobal (Servei Oftalmologia)
 • Mònica Marín (Comissió de Qualitat)
 • Santos Martínez (Servei de COT)
 • Julio Martí (Servei de Cardiologia)
 • Silvia Martinez (Servei Qualitat Infermeria)
 • Joan Ramon Masclans (Servei de Medicina Intensiva)
 • Ana Merino (Servei Psiquiatria d´aguts)
 • Ismael Membrive (Servei de Radioteràpia)
 • Rosa Minguell  (Direcció d’Infermeria)
 • Antonio Montes (Servei d´Anestesiologia)
 • Marisol Miret (Infermera UH30)
 • Rosa Mombiela (Infermera UH05)
 • Joan Carles Monllau (Servei de COT)
 • Anonio Montes (Servei Anestesiologia)
 • Vicky Morales (Servei Esterelització)
 • Jordi Moreno (Direcció Infermeria Fòrum)
 • Pilar Morillo (Infermera UH 30)
 • Antonio Mur (Servei de Pediatria)
 • Encarna Muñoz (Àrea d´Hospitalització Quirúrgica)
 • Mònica Naval (Servei Geriatria Aguts)
 • Gemma Navarro (Servei Biologia Molecular)
 • Daniel Navarro (Portalliteres)
 • Concepció Naya  (Servei d´Anatomia Patològica)
 • M. Jesús Nebreda (Servei Onco-Hemato)
 • Alicia Noguera (Infermera UH02)
 • Xavier Nogués (Servei Medicina Interna)
 • Mercè Oller (Direcció Infermeria)
 • Núria Orfila (Direcció Infermeria)
 • Olga Pané (Gerència PSMAR)
 • Julio Pascual (Direccó Mèdica)
 • Pilar Pastor (Direcció Infermeria)
 • Antoni Payà (Servei de Ginecologia)
 • Olga Pané (Gerent)
 • Lluís Parrilla (Portalliteres)
 • Julio Pascual (Direcció Mèdica)
 • Pilar Pastor (Direcció d´Infermeria)
 • Ester Pelàez (Servei d´Economia)
 • Nuria Penella (Direcció Infermeria)
 • Maribel Pérez (Direcció Comunicació i Atenció a l´Usuari)
 • Narcís Pérez (Assessor jurídic)
 • Victor Pérez (Direcció INAD)
 • José Maria Pereñiquez (Direcció Infermeria)
 • Gemma Pidemunt (Servei COT)
 • Albert Pratdesava (INAD)
 • Rosa Porta (Esterilització)
 • Ramón Pujol (Servei de Dermatologia)
 • Núria Pujolar (Servei Qualitat Infermeria)
 • Anna Renom (Servei Geriatria Fòrum)
 • Marta Riu (Servei de Control de Gestió)
 • Mercè Riera (Centre Fòrum)
 • Ana Rodríguez (Referent de Seguretat)
 • Jaume Roquer (Servei de Neurologia Clínica)
 • Aureli Rubio (Serveis de Suport)
 • Francesc Rubio (Direcció d´Infermeria)
 • Carolina Rueda (Referent de Seguretat)
 • Maria Sala (Servei d'Epidemiologia i Avaluació)
 • Antonio Salar (Servei d´Hematologia)
 • Ester Salas (Servei de Farmàcia)
 • Purificación Salgado (Referent de Seguretat)
 • Marta Salido (Anatomia Patològica)
 • Joan Sancho (Servei de Cirurgia General)
 • Natàlia Sánchez (RRHH)
 • Julia Maria Sánchez (Referent de Seguretat)
 • Elisabeth Santiago (Referent de Seguretat)
 • Consol Serra (Servei Salut Laboral)
 • Sergi Serrano (Servei d'Anatomia Patològica)
 • Montse Sitges (Servei d´Esterilització)
 • Felipe Solsona (Servei de Medicina Intensiva)
 • Alberto Sorribas (Institut Bonanova de FP Sanitària)
 • Elias Skaf Elias (Servei d'Urgències)
 • Marta Tejero (Referent de Seguretat)
 • Pilar Torre (Servei de Documentació Clínica i Arxiu)
 • Marta Torrens (INAD)
 • Montserrat Trabado (Referent de Seguretat)
 • Josep Tuñí (Servei d´Urologia)
 • Susana Ubero (Referent de Seguretat)
 • Olga Vázquez  (Servei de Geriatria)
 • Antonia Vázquez (Servei de Medicina Intensiva)
 • Josep Mª Vinué  (Direcció)
 • Montserrat Zafra (Referent de Seguretat)
 • Glòria Villalba (Referent de Seguretat)
 • Carles Vilaplana  (Laoratori de Referència de Catalunya)

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat