Comissió de qualitat

Aquesta comissió està formada per professionals mèdics, ‎d’infermeria, de les àrees de suport i de la pròpia Direcció. Hi ‎participen 30 professionals, entre d’altres, presidents de ‎comissions de qualitat (Comissió de Mortalitat, de Farmàcia, ‎d’Infeccions, de Transfusió i de Tumors), professionals ‎d’àrees de diferents àmbits (crítics, aguts, sociosanitari, ‎docència o àrees de suport) i de la Direcció (Mèdica, ‎Infermeria i Staff). ‎

Té com a missió principal la coordinació de les diferents ‎accions necessàries per a la ‎consecució dels objectius de qualitat ‏i l‎'‎aprovació dels projectes de millora de la qualitat ‎‎(Projectes ‎Estrella), que es convoquen anualment, així com el seguiment ‎dels indicadors de qualitat establerts pel Programa de ‎Qualitat.‎‏ ‏

Relació de professionals ‎que constitueixen la ‎Comissió de qualitat:

 • Rosa M. Balaguer (Àrea de Medicina Intensiva i Coronària)‎
 • Sandra Beltran (Servei d'Anestesiologia)
 • Xavier Castells (Servei d’Epidemiologia i Avaluació)‎
 • Fina Caus (Àrea d’Urgències)‎
 • Mercè Comas (Servei d’Epidemiologia i Avaluació)‎
 • Francesc Cots (Servei de Control de Gestió)‎‎
 • Esther Duarte (Servei de Medicina Física i Rehabilitació)‎
 • Lourdes García (Direcció d’Infermeria)‎
 • Marisa Garreta (Direcció d’ Infermeria)
 • Luis Grande (Servei de Cirurgia General)‎
 • Juan Pablo Horcajada (Servei de Malalties Infeccioses)‎‎
 • Olivia Ferrandez (Servei de Farmàcia)‎
 • Rocio Ibañez (Directora Esperança i Fòrum)
 • Carme Lasso (Direcció d'Infermeria Àrea Mèdica)
 • Santos Martínez (Servei de COT)‎
 • Ana Merino (Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions)
 • Julio Pascual (Direcció Mèdica)
 • Antonio Payà (Servei de Ginecologia)‎
 • Maribel Pérez (Direcció de Comunicació i Atenció a ‎l’Usuari)‎
 • Nuria Pujolar (Direcció d’Infermeria Àrea Mèdica)
 • Maria Sala (Servei d’Epidemiologia i Avaluació)‎
 • Antonio Salar (Servei d’Hematologia)‎
 • Pilar Torre (Servei de Documentació Clínica i Arxiu)‎
 • Josep Mª Vinué (Secretaria Tècnica)

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat