Política de Privacitat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, l'informem que les dades personals que ens ha proporcionat seran tractades pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, NIF S0800471E, amb adreça a Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona, telèfon 93 248 30 00 i adreça electrònica webinfo@parcdesalutmar.cat, com a responsable del tractament.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el que pot contactar a través de l'adreça electrònica protecciodades(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat.

Les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d'incloure'l en la borsa de treball de l'entitat, decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció i en el de les entitats vinculades.

Les seves dades seran conservades per un període màxim de dos anys. Si vol seguir formant part de la borsa de treball haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum actualitzat transcorregut aquest temps.

Les seves dades seran tractades per l'aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d'acord al que disposa l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Les seves dades podran ser comunicades a altres entitats vinculades al Responsable del Tractament per a les mateixes finalitats, quan puguin oferir vacants que puguin resultar del seu interès. També podran ser comunicades a Administracions i Autoritats públiques.

Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de presentar una sol·licitud per escrit a 20083(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat. Haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o document acreditatiu de la seva identitat equivalent.

En cas que en consideri que se li han vulnerat els seus drets podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la plana web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat