Notícies

11 d'octubre de 2019 - Guardons

Un projecte sobre humanització a les unitats d'aguts de salut mental guardonat amb el premi a la innovació clínica

Un projecte sobre humanització a les unitats d'aguts de salut mental guardonat amb el premi a la innovació clínica

La Sociedad Española de Psiquiatría ha concedit el premi a la innovació clínica, en la seva categoria d'Unitat Clínica, a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions pel projecte "Humanització de les unitats d'aguts, es pot millorar l'experiència del pacient?". Aquest projecte, presentat per Víctor Frías, Rosa Aceña i Víctor Pérez en el marc del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, ha estat realitzat dins del marc dels Projectes Estrella amb el suport del Programa de Qualitat del Parc de Salut Mar.
 

El projecte es basa en desenvolupar una pla de millora de la qualitat de l'atenció als pacients que ingressen en les unitats d'aguts, subaguts i patologia dual de l'INAD-PSMAR, a partir de la
valoració que fan a l'alta de la seves satisfacció, autoestima, autoestigma i seguretat.

La metodologia

Es va seleccionar una mostra de la població d'estudi (pacient donats d'alta a unitats d'aguts, subagut i patologia dual de l'INAD-PSMAR).

Es va realitzar una valoració basal en el moment de l'alta, mitjançant l'administració de les escales: Satispsy-22 (escala de satisfacció), Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) (autoestigma), Rosemberg (autoestima), i variables que aporten informació sobre la percepció de seguretat del pacient.

La valoració basal es va utilitzar per elaborar i implementar un pla de millora. L'avaluació del pla de millora es va realitzar amb una nova mostra de pacients donats d'alta, amb l'administració de les escales i variables referides.

A més, la primera mostra es va utilitzar com una cohort durant 1 any, per estudiar la correlació entre les variables referides i el seguiment i control de la malaltia.

 

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat