El Mar a la xarxa. Parc de Salut Mar. Barcelona

40 anys de trasplantament renal a l’Hospital del Mar

El 7 de maig de 1979 es va realitzar el primer trasplantament renal de la història de la institució, un trasplantament de donant viu. 40 anys després, donant i receptora, germanes, tenen una salut excel·lent i el ronyó trasplantat continua funcionant sense problemes. El trasplantament renal és el més nombrós a l'Estat, amb 3.310 l'any passat, dels quals, 773 a Catalunya i 92 a l'Hospital del Mar. En el cas de donants vius, tot i tenir un percentatge d'èxit més gran, el seu nombre ha baixat en els últims anys. Per abordar el futur de la donació i, en concret, de la donació de persona viva, la Unitat de Trasplantament Renal dels serveis de Nefrologia i d'Urologia de l'Hospital han organitzat una jornada, 'Has pensat mai a donar un ronyó a algú que t'estimes?', per a pacients i familiars i per a qualsevol persona interessada.

L'Hospital de l'Esperança va viure avui fa 40 anys el primer trasplantament realitzat en aquesta institució centenària. Dues germanes entraven a quiròfan per protagonitzar un trasplantament renal, en el qual una d'elles cedia un dels seus ronyons a la seva familiar. La intervenció la van coordinar i la van portar a terme els equips d'Urologia, liderat pel Dr. Juan José Ballesteros, i Nefrologia, liderat pels doctors Jordi Masramón i Josep Lloveras. Tota una fita, que, quatre dècades després continua sent un èxit. Les dues germanes implicades, donant i receptora, tenen bona salut i no ha estat necessari realitzar un nou trasplantament.Aquest fet, 40 anys de supervivència amb un ronyó donat per una altra persona, ha centrat la jornada Has pensat mai a donar un ronyó a algú que t'estimes?, organitzada aquest 7 de maig pels serveis de Nefrologia i d'Urologia de l'Hospital. La trobada ha servit per celebrar, no tan sols aquest èxit, sinó per avaluar el futur del trasplantament de donant viu i conèixer les experiències de diversos donants i receptors i conèixer com la seva experiència ha canviat al llarg dels anys.

40_anys_trasplantament

40_anys_trasplantament

40_anys_trasplantament

Acte de celebració dels 40 anys del primer trasplantament a l’Hospital del Mar

 

El trasplantament de donant viu

A l'Estat, cada dia es fa, de mitjana, un trasplantament de donant viu. Aquest tipus d'intervenció es pot realitzar en els casos del trasplantament de ronyó, el més habitual, i el de fetge. Aquest tipus de trasplantament aporta avantatges a tots els receptors, evitant la necessitat de diàlisi. A la vegada, està demostrat que la supervivència de l'empelt procedent d'un donant viu és més gran que en cas de donants en mort cerebral. Malgrat això, les xifres indiquen un descens en el nombre d'aquest tipus de trasplantament en els últims tres anys. S'ha passat dels 341 realitzats l'any 2016 als 290 del 2018. A Catalunya es va passar de 133 donants vius el 2017 a 124 el 2018, segons dades de l'Organización Nacional de Trasplantes (ONT) i de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Això tot i que, com explica el Dr. Julio Pascual, Director Mèdic del Parc de Salut Mar i cap del Servei de Nefrologia, "el trasplantament renal de donant viu és, amb diferència, el millor tractament possible de substitució de la funció renal". A més, la donació d'un ronyó permet fer una vida absolutament normal.

Aquest tipus d'intervenció compta amb diversos controls per assegurar la idoneïtat del donant i que es tracta d'un fet altruista. "És una gran responsabilitat intervenir a una persona que dona un ronyó de manera altruista, ja que hem de realitzar una cirurgia perfecta per al donant i per al ronyó, que tornarà a treballar en una altra persona", destaca el Dr. Lluís Cecchini, cap del Servei d'Urologia. A la vegada, la cirurgia ha de rebre l'aprovació judicial per garantir que el donant ha entès tot el procés, inclosos els riscos i els beneficis, i que no hi ha cap contraprestració.

El trasplantament a l'Hospital del Mar

Des d'aquell primer trasplantament a l'Hospital de l'Esperança el 7 de maig de 1979, l'Hospital del Mar ha realitzat 1.432 trasplantaments. L'any 2018 va assolir 92 trasplantaments, amb 12 ronyons procedents de donant viu, la mateixa xifra que els anys anteriors. La Dra. Marta Crespo, cap de secció del Servei de Nefrologia, explica que "el trasplantament de donant viu és la millor opció per a les persones amb insuficiència renal avançada. Avui en dia, a l'Hospital del Mar estem preparats per a resoldre qualsevol classe d'incompatibilitat de grup sanguini o HLA entre donant viu i receptor. Fem servir tractaments específics de dessensibilització o el trasplantament creuat. Si se'ns adreça un donant viu que compleix els requisits ètics i mèdics per a donar, treballem de forma conjunta totes les opcions per a aconseguir un trasplantament amb èxit".

En aquests moments, hi ha 163 persones en llista d'espera per rebre un ronyó a l'Hospital del Mar. Davant aquesta xifra, guanya importància la possibilitat del trasplantament de donant viu. En general, 7 de cada 10 receptors són homes, mentre que entre els donants, gairebé el 70% són dones. Per garantir els millors resultats després de la cirurgia és important que els pacients presentin un bon estat físic, com destaca Ernestina Junyent, cap d'Unitat d'Infermeria del Servei de Nefrologia. "Un dels avantatges del trasplantament de donant viu és que es pot escollir la data de la intervenció. Donant i receptor, juntament amb l'equip de l'Hospital, poden triar el moment més adequat. A la vegada, també ens permet que tots dos, presentin les millors condicions físiques possibles per a l'operació". Això implica que "els hi recomanem que mantinguin una vida activa, fent el que la mobilitat els hi permeti, en funció dels seus gustos. També el no fumar i estar en un pes corporal raonable, així com una dieta saludable, la més semblant a la dieta mediterrània que puguin. Aquests són els punts clau que estan a les seves mans i que milloraran els resultats de les intervencions, afavorint la ràpida recuperació dels dos protagonistes".

El 2013, l'Hospital del Mar va ser el primer centre català a disposar d'un programa específic per a la donació en asistòlia (a cor aturat). Va realitzar el seu primer trasplantament renal HLA incompatible amb tractament de dessensibilització l'any 2010 i el primer ABO incompatible en el mateix any. També es potencia l'àmbit de la recerca, amb importants projectes de finançament públic i privat i abundant producció científica. D'altra banda, el centre és reconegut per la seva aposta per la inclusió en el programa de trasplantament de pacients d'edat avançada.