Notícies

15 de gener de 2019 - Informació general

Nou protocol per tractar la fibril·lació auricular amb crioablació

Nou protocol per tractar la fibril·lació auricular amb crioablació

Professionals del Servei de Cardiologia han desenvolupat un nou protocol que minimitza les possibles complicacions del tractament. S'aplica el tractament durant menys temps i amb una temperatura inferior, fet que permet reduir les aplicacions necessàries per eliminar la fibril·lació auricular. Consisteix en l'aplicació de crioteràpia a molt baixes temperatures durant menys temps, fet que permet una reducció en el nombre d'aplicacions d'energia i en la duració del procediment d'ablació de la fibril·lació auricular. El Journal of Interventional Cardiac Electrophisiology ha publicat un article sobre la iniciativa de l'Hospital del Mar.

Utilitzar menys energia, durant menys temps i amb temperatures inferiors per tractar la fibril·lació auricular amb la tècnica de la crioablació. És el resultat del treball dels professionals del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar, que ha derivat en un nou protocol per tractar aquests pacients i que publica el Journal of Interventional Cardiac Electrophisiology.

Protocol_crioablació

Un moment de la intervenció

El nou protocol s'ha provat amb 88 pacients i els resultats han demostrat que, amb ell, "s'obté la mateixa eficàcia que amb el protocol estàndard, però amb menys complicacions", explica el Dr. Ermengol Vallès, metge adjunt del Servei de Cardiologia. El motiu és que potencialment permet reduir el temps d'aplicació de la crioablació a cada vena pulmonar fins a una quarta part de l'habitual, passant de 360 segons a 90. Això és possible en aquells pacients en què s'assoleix una temperatura mínima de -50 C0. Segons l'estudi realitzat, pràcticament en el 80% dels casos els pacients tractats amb aquest protocol no presentaven arrítmia al cap de 18 mesos de la intervenció, una xifra idèntica als que van seguir la tècnica habitual, a la vegada que presentaven una reducció del 65% en les complicacions.

 

La crioablació

Es tracta d'una de les tres vies per tractar la fibril·lació auricular, junt amb l'ablació per radiofreqüència, que obté resultats similars, i el tractament farmacològic, que presenta més inconvenients. En el cas de la crioablació, s'introdueixen tres catèters per les venes femorals del pacient i s'arriba d'aquesta manera a les aurícules dreta i esquerra. Un cop allà, s'infla un baló que permet obturar les venes pulmonars i seguidament es congela durant uns segons. Això permet aïllar elèctricament les venes del cor, i evitar que l'arrítmia que s'hi genera penetri a les aurícules. A l'Hospital del Mar es tracten més d'una setantena de casos cada any.

Es calcula que el 5% de la població de més de 65 anys pateix fibril·lació auricular, xifra que s'incrementa fins a més del 10% en persones de més de 80 anys. Tot i que a la majoria dels casos se'n desconeix l'origen, entre les causes hi pot haver una cardiopatia o la hipertensió arterial. És més habitual en homes, però també la pateixen dones. Està relacionada amb un increment de la morbimortalitat cardiovascular, i és causa d'embòlies, insuficiència cardíaca i ingrés hospitalari.

 

Article de referència

Vallès E, Benito B, Jiménez J, Cabrera S, Alcalde O, Altaba C, Guijo MA, Fan R, Martí-Almor J. Double factor single shot to diminish complications in cryoballoon ablation procedures for atrial fibrillation. J Interv Card Electrophysiol. 2018 Nov 8. doi: 10.1007/s10840-018-0483-3. 

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat