Notícies

1 de juliol de 2021 - Informació general

No es pot garantir la disponibilitat d'immunoglobulines per l'escassetat extrema a nivell global

No es pot garantir la disponibilitat d'immunoglobulines per l'escassetat extrema a nivell global

S'han reavaluat les indicacions i creat una llista de malalties on l'administració estaria indicada degut el seu grau de recomanació i evidencia científica

La Subcomissió d'Immunoglobulines de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica, on hi participen representants dels serveis de Dermatologia, Hematologia, Medicina Interna, Neurologia i Farmàcia, té l’objectiu d’optimitzar l'ús d'immunoglobulines, degut als desabastiments repetits d'aquest medicament. 

Les immunoglobulines inespecífiques s'utilitzen a la pràctica clínica en nombroses patologies, tant en indicacions autoritzades incloses a la fitxa tècnica com en indicacions no autoritzades. Aquestes darreres a vegades tenen una evidència que n'avala l'ús, però en altres ocasions no la tenen.

De fet les immunoglobilines s'obtenen del plasma de donants sans mitjançant fraccionament industrial de grans lots de plasma. Atès que la seva disponibilitat depèn de les donacions de plasma i del rendiment d'extracció del plasma, es produeixen situacions periòdiques d'escassetat d'aquest hemoderivat.

En aquest moments hi ha una ESCASSETAT EXTREMA A NIVELL GLOBAL d'immunoglobulines de tal forma que, fins i tot per a les malalties com les Immunodeficiències primàries, NO ES POT GARATIR LA SEVA DISPONIBILITAT.

La Subcomissió ha reavaluat les indicacions i ha creat una llista de malalties on l'administració d'immunoglobulines estaria indicada degut el seu grau de recomanació i evidencia científica. Donada la situació tant greu que s'ha produït de manca de disponibilitat, qualsevol prescripció d'immunoglobulines haurà de reservar-se per les indicacions de fitxa tècnica i a més es prioritzarà de forma individual en cada cas.

En el cas que NO ES DISPOSI DEL MEDICAMENT per desabastiment, els metges hauran de cercar ALTRES ALTERNATIVES TERAPÈUTIQUES que puguin suplir temporalment el tractament.

Les indicacions de fitxa tècnica són:

  • Síndrome d'immunodeficiencia 1ª
  • Síndromes de inmunodeficiencias 2ª (SIS) en pacients amb infeccions greus o recurrents, que no responen a antimicrobians i que han demostrat una deficiència d'anticossos específics (PSAF) o concentració d'IgG en serum <4 g/L.
  • Malaltia de Kawasaki
  • Síndrome de Guillain-Barré
  • Trombocitopènia immune primària (púrpura trombocitopènia idiopàtica (PTI)
  • Polineuropatia desmielinitzant inflamatòria crònica (CIDP)
  • Neuropatia motora multifocal (NMM)

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat