Notícies

17 de setembre de 2020 - Informació general

Analitzen els resultats del tractament amb tocilizumab a pacients trasplantats renals amb COVID-19

Analitzen els resultats del tractament amb tocilizumab a pacients trasplantats renals amb COVID-19

Un treball multicèntric liderat pel Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar ha analitzat una cohort de trasplantats renals amb COVID-19 que van rebre aquest medicament.

La utilització de tocilizumab en pacients trasplantats renals afectats per la COVID-19 podria controlar la resposta inflamatòria aberrant que es produeix després de la infecció per SARS-CoV-2, segons un estudi liderat pel Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar amb participació d'altres 29 centres de l'Estat i a partir de dades del registre COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). El treball ha analitzat 80 pacients trasplantats i amb infecció per SARS-CoV-2 greu i la seva evolució després de l'administració d'aquest medicament. L'estudi el publica l'American Journal of Transplantation.

El tocilizumab és un anticòs contra el receptor de la interleucina 6 (IL-6), mediador de la resposta inflamatòria amb un paper rellevant en la infecció per SARS-CoV-2. La seva utilització podria ser beneficiosa per frenar la tempesta de citocines que es produeix amb la COVID-19. Els autors de l'estudi van concloure que aquells pacients en els quals els nivells de proteïna C reactiva (PCR) disminuïen després de l'administració del tractament, tenien millor supervivència. "A les 72 h de l'administració de tocilizumab, vam observar un increment de tots els marcadors inflamatoris excepte de la PCR. Aquells pacients que van sobreviure van tenir un descens més marcat de la PCR després de l'administració de tocilizumab", explica la Dra. Maria José Pérez Sáez, metgessa adjunta del Servei de Nefrologia i primera signant del treball.

Maria_Jose_Perez

La Dra. Maria José Pérez Sáez

 

Pacients més afectats a l'admissió

La mortalitat en el grup de pacients estudiats es va situar en el 32,5%, una xifra superior a la de la població general, ja que es tracta d'una població de risc davant la infecció. També és superior a l'observada a tota la cohort de trasplantats renals a l'Estat (20%), ja que només s'hi van incloure casos greus. L'únic paràmetre predictor de la mortalitat que millorava després de rebre tocilizumab eren els nivells de PCR, amb un descens més acusat en els pacients que no van morir. Per aquest motiu, els investigadors apunten que els nivells d'aquesta proteïna després de l'administració del medicament, de forma conjunta amb altres proves, pot servir com a indicador de mal pronòstic, tot i que aquestes dades han de ser confirmades amb altres estudis.

 

Article de referència

Pérez-Sáez, MJ, Blasco, M, Redondo-Pachón, D, et al; for the Spanish Society of Nephrology COVID-19 Group. Use of tocilizumab in kidney transplant recipients with COVID-19. Am J Transplant. 2020; 00: 1- 9. https://doi.org/10.1111/ajt.16192

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat