Notícies

21 de juliol de 2020 - Informació general

El Servei d’Anestesiologia participa en dos estudis sobre l’afectació de la COVID-19

El Servei d’Anestesiologia participa en dos estudis sobre l’afectació de la COVID-19

Professionals del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital del Mar han participat en dos estudis publicats a la Revista Española de Anestesiología y Reanimación sobre l'afectació de la pandèmia de la COVID-19 en l'activitat d'aquests serveis. En un, s'han analitzat els factors de risc de mortalitat en alguns pacients greus. El segon, fa una sèrie de recomanacions pràctiques per al maneig perioperatori del pacient amb sospita o infecció greu per SARS-CoV-2.

La Revista Española de Anestesiología y Reanimación ha publicat l'estudi Características, evolución clínica y factores asociados a la mortalidad en UCI de los pacientes críticos infectados por SARS-CoV-2 en España: estudio prospectivo, de cohortes y multicéntrico, en el qual ha participat el Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital del Mar. Els doctors Ramón Adalia i Luigi Zattera, són dos dels signants del treball, que analitza els factors de risc en pacients ingressats a les unitats de cures crítiques d'Anestesiologia durant la primera onada de la COVID-19.

L'estudi ha analitzat dades subministrades per 30 hospitals de l'Estat i d'Andorra. En total, 663 pacients, ingressats entre el 12 de març i el 26 de maig. El Dr. Adalia, cap de secció de la Unitat de Reanimació Quirúrgica, explica que "l'estudi forma part d'un grup d'anàlisis de les dades d'aquests pacients, que avaluen diferents aspectes per ajudar-nos a conèixer millor aquesta patologia en el pacient crític". En aquest treball el model de regressió multivariable va reflectir que l'edat estava associada a la mortalitat, i que cada any incrementava el risc de mort en un 1%. Cada increment de 5 punts en l'escala APACHE II (un sistema de classificació pronòstic dels pacients basat en diversos paràmetres fisiològics) va predir de manera independent la mortalitat. Els pacients amb insuficiència renal aguda, aturada cardíaca i xoc sèptic, van tenir un risc de mort incrementat. La mortalitat global va ser del 31%.

 

Recomanacions per al maneig del pacient COVID-19

El segon estudi publicat, Recomendaciones prácticas para el manejo perioperatorio del paciente con sospecha o infección grave por coronavirus SARS-CoV-2, estableix una sèrie de recomanacions per garantir un maneig segur d'aquests pacients durant el període perioperatori, tant des del punt de vista del maneig clínic i tractament, com per intentar minimitzar el risc pels mateixos professionals. En aquest cas, el Dr. Ramón Adalia i el Dr. Enric Samsó, que formen part del Grup de treball d'infecció perioperatòria (GTIPO) de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR), en són signants.

 

Articles de referència

Carlos Ferrando,Ricard Mellado-Artigas,Alfredo Gea,Egoitz Arruti,César Aldecoa,Alicia Bordell,Ramon Adalia,Luigi Zattera,Fernando Ramasco,Pablo Monedero,Emilio Maseda,Alberto Martínez,Gonzalo Tamayo,Jordi Mercadal,Guido Muñoz,Adriana Jacas et al. Características, evolución clínica y factores asociados a la mortalidad en UCI de los pacientes críticos infectados por SARS-CoV-2 en España: estudio prospectivo, de cohorte y multi-céntrico. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020 Jul 13. doi: 10.1016/j.redar.2020.07.003 [Epub ahead of print]

A. Montero Feijoo,E. Maseda,R. Adalia Bartolomé,G. Aguilar,R. González de Castro,J.I. Gómez-Herreras,C. García Palenciano,J. Pereira,F. Ramasco Rueda,E. Samso,A. Suárez de la Rica,G. Tamayo Medel,M. Varela Durán. Recomendaciones prácticas para el manejo perioperatorio del paciente con sospecha o infección grave por coronavirus SARS-CoV-2. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020 May. https://doi.org/10.1016/j.redar.2020.03.003

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat