Notícies

7 de juliol de 2020 - Informació general

Beca SOCMIC per l’equip de mobilització precoç de l’UCI de l’Hospital del Mar

Beca SOCMIC per l’equip de mobilització precoç de l’UCI de l’Hospital del Mar

L'estudi 'Impacte de la implementació d'un protocol de mobilització precoç en una unitat de cures intensives', rep aquesta ajuda, que permetrà el seu desenvolupament. És un treball conjunt del Servei de Medicina Intensiva i del Servei de Medicina Física i Rehabilitació.

La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítics (SOCMIC), ha atorgat la Beca SOCMIC a un treball de l'equip de mobilització precoç que realitza la seva tasca a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital del Mar. L'estudi, liderat per un dels fisioterapeutes de l'equip, Sergio Delgado, vol objectivar i quantificar l'impacte de la tasca desenvolupada en l'evolució dels pacients ingressats a l'UCI.

Fisioteràpia_UCI

Membres de l’equip de mobilització precoç, Eva Pascual, Ester Marco, Judith Marín-Corral, Maribel Mateo i Sergio Delgado

El programa de mobilització precoç consisteix a implementar una sèrie de mesures concretes i adaptades a l'estat de cada pacient, de manera precoç, dins les primeres 48 hores d'ingrés. Fins i tot, en pacients inconscients. Es tracta d'exercicis progressius, inclosos en una escala de nivells d'intensitat que permet graduar-los en funció de cada malalt.

En els moments inicials de la malaltia greu, els exercicis passius realitzats pels fisioterapeutes, i els canvis posturals realitzats pel personal d'infermeria són fonamentals. En el cas de pacients que ja surten de la fase aguda de la malaltia però que encara depenen de ventilació mecànica, es mobilitza tot l'equip sanitari per, amb ajuda d'una grua amb arnesos, permetre'ls caminar.

 

Analitzar l'impacte

La beca rebuda permetrà comparar dades dels pacients ingressats a l'UCI en els tres mesos anteriors a la posada en marxa del programa i dels que han passat per la unitat en els tres mesos posteriors. Aquesta iniciativa s'insereix dins el projecte d'Humanització de les Cures Intensives del PSMAR (HUCIMAR) i ha estat possible gràcies a la col·laboració dels serveis de Medicina Intensiva i Medicina Física i Rehabilitació, que ha permès incorporar de forma continuada la figura dels fisioterapeutes a la tasca d'aquesta unitat, amb repercussions positives en l'aspecte físic i anímic dels malalts ingressats.

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat