Informació pràctica: horaris, accessos i visites, per a familiars i acompanyants

HOSPITAL DEL MAR

En el moment de l'ingrés i de l'alta es permet l'acompanyament d'1 familiar fins a la unitat d'hospitalització.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats d'hospitalització

 • Visita cada 48 hores des del primer dia d'ingrés.
  • Llits parells: dilluns, dimecres i dissabtes.
  • Llits imparells: dimarts, dijous i diumenges.
 • 1 persona al dia.
 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.
 • Horari: de 12.00 a 20 hores.
 • Durada de la visita: 3 hores.

Unitat de crítics i semicrítics

 • Visita diària des del primer dia d'ingrés.
  • Box parell: dilluns, dimecres i dissabtes
  • Box imparell: dimarts, dijous i diumenges.
 • 1 persona al dia.
 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.
 • Horari: de 12.00 a 20.00 hores.
 • Durada de la visita: 3 hores.

Unitat de reanimació post-quirúrgica

 • Visita diària.
 • Horari:

De 13.00 a 14.15 hores i de 17.00 a 18.00 hores.

 • 1 persona per torn.
 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

Urgències

 • 1 persona al dia.
 • Horari:
  • D'11.00 a 14.00 hores o de 18.00 a 21.00 hores.
 • La visita als pacients es farà en el torn següent al que hagi estat l'ingrés.
 • Durada de la visita: 1 hora.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

No s'autoritzen visites.

Casos excepcionals (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial)

 • Pacients pediàtrics/ques.
 • Part i/o puerperi.
 • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat)
 • Procés de final de vida.
 • Altres situacions que es consideren especials sota criteri assistencial.

HOSPITAL DE L’ESPERANÇA

En el moment de l'ingrés i de l'alta es permet l'acompanyament d'1 familiar fins a la unitat d'hospitalització.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats d'hospitalització quirúrgica o rehabilitació

 • Visita cada 48 hores des del primer dia d'ingrés.

  • Llits parells: dilluns, dimecres i dissabtes.
  • Llits imparells: dimarts, dijous i diumenges.
 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: de 12.00 a 20.00 hores.

 • Durada de la visita: 3 hores.

 • Els pacients ingressats, pendents d'intervenció, una vegada realitzada la PCR, no podran rebre visites fins després de la intervenció.

 • Un familiar podrà visitar a un pacient post-quirúrgic hospitalitzat, de 12.00 a 20.00 h, 1 hora després de la recepció del missatge de la sortida de l'àrea quirúrgica, durant 30 minuts.

Unitats de Geriatria d'Aguts

 • Visita diària.

 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: de 12.00 a 20.00 hores.

 • Durada de la visita: 3 hores.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

No s'autoritzen visites.

Casos excepcionals (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial)

 • Pacients pediàtrics/ques.
 • Pacients amb demència i/o deteriorament cognitiu, síndrome confusional aguda o delirium, dèficit sensorial (auditiu i/o visual) i/o que interfereixi en la relació amb el seu entorn, alteració de la comunicació greu i/o discapacitat física o intel·lectual.
 • Procés de final de vida.
 • Altres situacions que es consideren especials sota criteri assistencial.

CENTRE FÒRUM

En el moment de l'ingrés i de l'alta es permet l'acompanyament d'1 familiar fins a la unitat d'hospitalització.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats de Geriatria (Convalescència, Subaguts i Llarga estada)

 • Visita cada 48 hores des del primer dia d'ingrés.

  • Llits parells: dilluns, dimecres i dissabte.
  • Llits imparells: dimarts, dijous i diumenge.
 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: d'11.00 a 19.00 hores.

 • Durada de la visita: 3 hores.

Casos excepcionals:

Situació de final de vida, trastorn de conducta o patologia ansiosa depressiva greu

 • Visita diària.

 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: d'11.00 a 19.00 hores.

 • Durada de la visita: 3 hores.

 • En el cas que el pacient comparteixi habitació, es pactarà per intentar no coincidir i si no caldrà seguir el següent criteri de visita:

  • Llits parells: dia parell, d'11.00 a 15.00 hores, i dia imparell, de 15.00 a 19.00 hores.
  • Llits imparells: dia imparell, d'11.00 a 15.00 hores, i dia parell, de 15.00 a 19.00 hores.

Situació d'últims dies

 • Els pacients en situació d'últims dies de vida podran estar acompanyats, sense limitació horària, per màxim 2 persones.

Unitats de Psiquiatria d'Aguts

 • Visita cada 48 hores.

 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 19.00 hores, i els festius i caps de setmana, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

 • Durada de la visita: 2 hores.

 • L'adjudicació de les diferents franges i els dies es realitzarà de forma personalitzada des de la unitat.

 • Les visites es realitzaran dins de la unitat, en un espai habilitat a l'efecte.

Unitats de Psiquiatria de Subaguts

 • Visita cada 48 hores.

 • 1 persona al dia.

 • 2 familiars/acompanyants diferents autoritzats.

 • Horari: de dilluns s a divendres, de 16.00 a 19.00 hores, i els festius i caps de setmana, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

 • Durada de la visita: 2 hores.

 • La visita serà sempre amb cita prèvia.

 • L'adjudicació de les diferents franges i els dies es realitzarà de forma personalitzada des de la unitat.

 • Les visites es realitzaran dins de la unitat, en un espai habilitat a l'efecte, podent també sortir al carrer a fer un tomb, sempre portant la mascareta, tant el pacient com l'acompanyant.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

No s'autoritzen visites.

CENTRE EMILI MIRA

 • Totes les visites han d'estar autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia, tot garantint que la família rep informació sobre les limitacions i mesures específiques. Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
 • Es permetrà 3 visites setmanals per pacient de com a màxim una hora i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.
 • L'horari de visites serà entre 11:00-12:00 hores o entre 17.30-18.30 hores.
 • El visitant ha de ser un familiar molt proper o tutor del pacient, o alguna altra persona si a criteri de l'equip terapèutic es considera beneficiós per l'estat emocional del pacient.
 • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l'estat clínic del pacient i a les situacions d'acompanyament i suport al final de vida.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat