Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD)

L’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut MAR de Barcelona és un proveïdor públic de serveis de salut mental, d’addiccions i sociosanitaris fruit de la fusió de l’Institut d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i Toxicomanies (IAPS) i el Centre Dr. Emili Mira. Aquest nou Institut actua en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona i focalitza la seva activitat, majoritàriament, en l’Àrea Barcelona Litoral Mar i en els Sectors Sanitaris del Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs) i Baix Maresme (Montgat, Tiana, Teià i Ocata). La població del territori de referència se situa al voltant dels 900.000 habitants.

L’Institut té com objectiu l’atenció clínica, diagnòstic i tractament de manera personalitzada, eficaç, eficient i segura de les persones de les comunitats de referència amb trastorns psiquiàtrics (incloent toxicomanies) o en risc identificable a patir-ne, incorporant també el pronòstic i el curs de la malaltia com a eines de gestió clínica.

Ofereix una àmplia cartera de serveis que es desenvolupa en dos àmbits clarament diferenciats, la salut mental i les addiccions i el sociosanitari, i que engloba l’atenció especialitzada en diferents nivells assistencials: atenció d’urgències, atenció d’aguts i crisi amb hospitalització total o de dia, atenció ambulatòria multidisciplinar intensiva d’acollida ràpida i coordinació amb la xarxa d’atenció psiquiàtrica per al continuum assistencial.

Els seus professionals són experts en l’atenció dels malalts mentals, tant pel que fa al diagnòstic i avaluació com al tractament i posterior seguiment, i estan implicats en un procés de millora en l’assistència i atenció que s’ofereixen als usuaris de tots els dispositius de l’Institut.

L’activitat de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions abasta el 40% de l’atenció en salut mental de la ciutat de Barcelona i la seva oferta assistencial està distribuïda en diferents centres i dispositius del Parc de Salut Mar, depenent del tractament que s’hagi de donar i atenent a les necessitats de la Institució, sempre d’acord amb el seu pla assistencial.


© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat