Glossari

 • ATRACCIÓ: percentatge d'altes ateses pels hospitals del Mar i de l'Esperança que es produeix als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.
 • Índex de substitució de cirurgia major ambulatòria (CMA): altes efectuades en CMA del total d'altes susceptibles de ser efectuades en CMA ateses als hospitals. Aquest any, en el Consorci Sanitari de Barcelona, s'han donat uns nous criteris per identificar la patologia susceptible de ser tractada en CMA basats en procediment quirúrgic.

 • Nombre de reclamacions per activitat: nombre de reclamacions en relació amb el conjunt de l'activitat de l'hospital ponderada segons càrrega de treball.
 • PASSIR: Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.
 • PADES: Programa d'atenció domiciliària, equip de suport. 


 • Pes Mitjà: aproximació a la complexitat entesa com a consum de recursos, a partir de la mitjana del pes relatiu que té associat cada GRD. S'utilitzen els pesos relatius del Medicare (EUA).

 • Pressió d'urgències: percentatge de malalts hospitalitzats ingressats per urgències.

 • Procedència: percentatge d'altes de residents als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí del total d'altes realitzades als hospitals del Mar i de l'Esperança.

 • RAE: Programa de reordenació de l'activitat dels especialistes a atenció primària.

 • Reingressos no programats a l'hospitalització: percentatge de malalts que han reingressat de forma urgent a l'hospital abans de 30 dies després de ser donats d'alta.
 • Reintervencions no programades: percentatge de malats que han estat sotmesos a una intervenció quirúrgica de forma urgent abans de 30 dies després d'haver estat sotmesos a una altra.
 • Raó de funcionament estàndard (RFE): raó entre l'estada mitjana de l'hospital i l'estada mitjana ajustada per diagnòstic. L'estàndard utilitzat és el mateix de l'hospital de l'any anterior.
 • Raó estandaritzada de mortalitat: raó entre les defuncions de l'hospital i les ajustades per diagnòstic i risc. L'estàndard utilitzat és el mateix de l'hospital de l'any anterior.
 • UBA amb criteri assistencial: Unitat bàsica d'assistència restringida als conceptes purament assistencials d'estades, visites, urgències, cirurgia menor i hospital de dia. 

 • UFISS: Unitat funcional interdisciplinària socio-sanitària.

 • HIV: Virus de la immunodeficiència humana adquirida.
 • VHC: Virus de l'hepatitis C.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat