Gestió de cures

Els problemes de salut amb què s'enfronta la infermeria impliquen la necessitat d'una sistematització científica, que comença des del mateix moment en què aquests s'observen, es tracti en el context de l’ambient hospitalari, comunitari o docent. La manera de tractar-ho serà a través d’un mètode científic. L'aplicació del mètode científic en la pràctica assistencial infermera és el mètode conegut com a Procés d'Atenció infermeria (PAI).

Donada la variabilitat dels malalts dels centres del PSMAR, la gestió de les cures es planifica mitjançant:

  • Trajectòries Clíniques elaborades per als malalts amb situació crítica, aguda o subaguda. Es construeixen segons el model metodològic de Marjory Gordon i amb una estructura basada en el model bifocal de Linda Carpenito, que té en compte els següents paràmetres:
    • Complicacions potencials són complicacions fisiològiques derivades del diagnòstic i/o tractament mèdic, que les infermeres monitoritzen per a detectar precoçment la seva aparició
    • Problemes interdependents són els problemes més freqüents (70% dels casos) relacionats amb la patologia i que són, en ocasions, el motiu d’ingrés
  • Plans de Cures per als malalts ingressats en un entorn sociosanitari. Es construeixen segons el model conceptual de V. Henderson.
  • Via clínica és un mapa assistencial, un element de gestió de processos assistencials, que s'aplica a pacients amb una mateixa malaltia i amb un curs clínic predictible, on es detallen totes les activitats clíniques, així com la responsabilitat de tots els professionals de cada una d'elles.
    • S'utilitza en processos complexos, de risc alt, d'elevat cost on intervenen molts professionals i en els que és necessari molt consens.

Per a l’enunciat dels problemes utilitzem la taxonomia NANDA-I, per a la classificació de les intervencions infermeres utilitzem els NIC i per avaluar la consecució dels resultats esperats amb indicadors qualitatius utilitzem la classificació NOC.

La individualització dels estàndards es fa a partir de la valoració a l’ingrés del malalt i durant tot el procés.

Trajectòria Clínica estandarditzada

És una eina de gestió multidisciplinar, basada en la pràctica i en l'evidència científica i elaborada per a un grup específic de pacients amb un procés o un procediment determinat i un curs clínic predictible. En ella es planifiquen  les diferents tasques (intervencions) dels professionals involucrats en l'atenció i s'elaboren mitjançant el consens.

Clica la imatge per veure-la més gran.

El Pla de Cures

És un instrument que permet definir  quines cures s'han de donar a un malalt davant d'una situació de malaltia, vellesa o d'algun procés de la vida en el que necessiti dels coneixements i cures d'un professional d'infermeria.

Clica la imatge per veure-la més gran.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat