Sessions

Clíniques

Sessions acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Generalitat de Catalunya, on s'imparteix formació clínica continuada amb casos reals presentats, revisats i discutits. Objectius:

 • Unificar criteris clínics en la presa de decisions.
 • Actualitzar aspectes diagnòstics i terapèutics.
 • Assolir metodologia de revisió i presentació.
 • Estimular la discussió crítica i els comentaris de casos.

La periodicitat és setmanal, els dijous de 8:00 a 9:00 h, i es realitzen alternativament a l'Hospital del Mar i al Centre Dr. Emili Mira.

Bibliogràfiques

Sessions on es presenten articles científics actuals de les revistes de psiquiatria i psicologia de més factor d'impacte. Objectius:

 • Actualitzar els avanços científics en els camps de la psicologia i psiquiatria.
 • Assolir bons criteris de selecció i rellevància de la informació publicada.
 • Realitzar una lectura crítica d'articles científics (aprenentatge i discussió de metodologia, presentació i interpretació de resultats).
 • Integrar la lectura de literatura científica actual i de la medicina basada en l'evidència dintre de la pràctica clínica habitual del resident.
 • Estimular l'activitat científica (elaboració d'hipòtesis i projectes d'investigació per part dels residents).
 • Assolir tècniques de presentació oral.

La periodicitat és setmanal, els dimarts de 14:00 a 15:00 h, i es realitzen simultàniament a l'Hospital del Mar i al Centre Dr. Emili Mira, mitjançant videoconferència.

Científiques

Sessions dirigides als residents de l'INAD i a tots els professionals vinculats o interessats en la recerca, en les quals es presenten projectes de recerca en curs on hi participa personal de la pròpia institució. L'objectiu és donar difusió dins de la pròpia institució dels projectes de recerca que estan en curs o a punt de començar i que són dirigits o hi participa personal de la institució (INAD, IMIM, etc...).  D'aquesta manera es busca afavorir i incentivar la implementació de projectes i buscar possibles aliances, participació i coordinacions entre grups i/o persones.

La periodicitat és mensual, el darrer dimarts de cada mes, de 14:00 a 15:00 h, en substitució de la sessió bibliogràfica, i es realitzen simultàniament a l'Hospital del Mar i al Centre Dr. Emili Mira, mitjançant videoconferència.

Infermeria

Sessions d'equip destinades a l'anàlisi d'un episodi de cures en un context clínic determinat amb una finalitat analítica, d'avaluació i de reflexió. Objectius:

 • Compartir experiència i coneixements.
 • Consensuar procediments, pautes d'acció, mètodes de treball, etc.

La periodicitat és quinzenal, els dilluns de 13:45 a 14:45 h, i es realitzen alternativament a l'Hospital del Mar, Centre Fòrum i Centre Dr. Emili Mira.

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat