Recerca

L'INAD té acreditats quatre grups de recerca, que formen part del Programa en Neurociències del Parc de Salut Mar: Addicions, Angoixa, trastorns afectius i esquizofrènia, Neuroimatge en trastorns mentals i Salut mental. També participa en les xarxes CIBERSAM, RTA i Investigació d'Infermeria de Salut Mental i Addiccions, així com en la Càtedra del Cervell Social i la Càtedra Fundación Affinity Animales y Salud.

Grup de Recerca en Addiccions (GRAd)

El Grup de Recerca en Addicions (GRAd) és un equip multidisciplinar integrat per professionals de la salut (metges psiquiatres i internistes, psicòlegs, infermers, treballadors socials) amb àmplia experiència clínica, de recerca i docent, que té com a objectiu principal l'estudi de les addiccions en persones. Les línies de recerca són:

 1. Aspectes clínics i terapèutics de les addiccions: noves aproximacions terapèutiques en els tractaments per l'addicció a opiacis, cocaïna, alcohol, cànnabis.
 2. Comorbiditat orgànica (VIH, VHC) i psiquiàtrica en les addiccions (instruments d'avaluació https://ecdd.fimim.cat, epidemiologia, neurobiologia, resposta terapèutica).
 3. Noves substàncies d'abús: detecció, potencial d'abús i neurotoxicitat.
 4. Addiccions i gènere: problemes específics de les dones consumidores (violència masclista, prevenció de conductes de risc: http://www.thereducedproject.imim.es/).

El GRAd és un grup de recerca consolidat, reconegut per l'AGAUR de la Generalitat (2014 SGR 790), i està integrat a la RTA (Red de Trastornos Adictivos de l'ISCIII). Així mateix, el GRAd té llarga tradició en la participació en projectes nacionals i internacionals en l'àmbit de les addiccions. 

Grup de Recerca en angoixa, trastorns afectius i esquizofrènia

Aquest grup acull professionals assistencials i recercadors en un ampli ventall d’àrees de recerca que inclou els trastorns d’angoixa, trastorns psicosomàtics i trastorns del neurodesenvolupament. Les principals línies de recerca són:

 1. Relació entre hiperlaxitud articular (Síndrome Ehlers Danlos III), trastorns d’angoixa i d’altres psicopatologies.
 2. Biometeorologia, clima i efectes psicopatològics i comportamentals.
 3. Comorbiditat entre malalties medico-quirúrgiques i psiquiàtriques (dolor).
 4. Nous tractaments per a trastorns d’ansietat: realitat virtual, sofrologia i tècniques de psicoteràpia amb nous reforços farmacològics.  

Grup de recerca en neuroimatge en trastorns mentals

Aquest grup de recerca multidisciplinari estudia les bases neuroanatòmiques i neurofuncionals de certes malalties mentals, així com de certes funcions cognitives, emocionals i motivacionals, mitjançant tècniques de ressonància magnètica estructural i funcional. Les principals línies de recerca actives del grup són:

 1. Trastorns per dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat.
 2. Trastorns per angoixa.
 3. Trastorns psicòtics.
 4. Canvis cerebrals i hormonals en l’embaràs.
 5. Bases neurals de les creences ideològiques.

Grup de Recerca en Salut Mental

Equip multidisciplinari que integra diferents professionals de la salut mental, experts en neuroimatge, tècnics i personal de suport a la recerca, té col•laboracions amb grups nacionals i internacionals i està integrat al CIBERSAM. Dintre del CIBERSAM, s’ha format el grup “G21 Sant Pau – Mar”, amb una àmplia experiència en recerca, clínica i docència. Les principals línies d’investigació del grup són:

 1. Trastorns afectius: nous instruments terapèutics en depressió major resistent; prevenció del suïcidi; neuroimatge estructural i funcional; marcadors biològics i genètics; identificació i avaluació de noves dianes i programes terapèutics; farmacogenètica.
 2. Trastorns psicòtics: factores ambientals, biològics i genètics; eficàcia i efectivitat de fàrmacs antipsicòtics; primers episodis psicòtics; interacció genotip-fenotip i ambient; neuroimatge; farmacogenètica; noves estratègies terapèutiques.
 3. Terapèutica en salut mental: eficàcia i resistència al tractament; validació d’escales diagnòstiques i d’avaluació; revisions sistemàtiques; neuropsicologia; neurofisiologia; neuroimatge.

CIBERSAM

El Grup de Recerca de Salut Mental està integrat al CIBERSAM (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental, Ministeri de Salut, Institut de Salut Carles III). Dintre del CIBERSAM, s’ha format el grup “G21 Sant Pau – Mar”, amb una àmplia experiència en recerca, clínica i docència.

RTA

El Grup de Recerca en Addicions (GRAd) està integrat a la RTA (Red de Trastornos Adictivos, Ministeri de Salut, Institut de Salut Carles III), en la qual coordina un dels dos programes de recerca.  

Xarxa d’Investigació d’Infermeria de Salut Mental i Addiccions

L’INAD participa en aquesta agrupació de més de 80 investigadors que pertanyen a vuit grups de recerca de vuit institucions i que treballa per aportar evidència científica de l’efectivitat, la utilitat i l’eficiència de les cures d’Infermeria en l’àmbit de la salut mental i les addiccions.

Càtedra El Cervell Social

Aquesta Càtedra té missió de crear una plataforma de discussió i difusió al voltant de la neurociència social. Els seus objectius s’orienten a l'organització de reunions internacionals que apleguin científics i humanistes per discutir temes d'interès per a la societat actual, així com a estimular recerques experimentals en neurociència social. 

Càtedra Fundación Affinity Animales y Salud

Impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc de Salut Mar i la Fundación Affinity, inclou un grup multidisciplinari d’acadèmics, personal clínic i investigadors de la psiquiatria, l’etologia i la veterinària. Dedicada a la investigació i difusió a la societat de les relacions que s’estableixen entre els éssers humans i els animals de companyia, inclou entre les seves línies de recerca els beneficis per a la salut derivats de la convivència amb animals, el paper d’aquests com a agents de suport per a les persones amb necessitats especials, amb èmfasi especial en les malalties mentals i finalment la síndrome d’acumulació d’animals, també coneguda com a síndrome de Noè. L’any 2015 la Càtedra va crear el primer postgrau a Espanya en Antrozoologia i l’any 2016 va organitzar a Barcelona el congrés internacional de la ISAZ (International Society for Anthrozoology), dedicat a l’estudi de les relacions entre les persones i els animals. 

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat