Cartera de serveis

Atenció Comunitària

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

Els CSMIJ donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària a pacients menors de 18 anys. La seva missió és prevenir i atendre -de manera personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l'orientació, el tractament i el seguiment- els nens i adolescents que presenten o estan en risc de desenvolupar trastorns mentals, del comportament i/o amb conductes addictives.

Amb aquest objectiu s'ofereix un model assistencial multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials especialistes en salut mental que treballen amb els pacients i les famílies. Per garantir la màxima recuperació i la continuïtat assistencial es requereix la coordinació amb els diferents recursos de la xarxa de salut mental i comunitaris.

ABS de referència dels CSMIJ

 • CSMIJ Ciutat Vella: 1A Barceloneta, 1B Casc Antic, 1C Gòtic, 1D Raval Sud i 1E Raval Nord - Dr. Lluís Sayé.
 • CSMIJ Sant Martí Sud: 10A Vila Olímpica, 10B Ramon Turró, 10C Poblenou i 10D Besòs.
 • CSMIJ Sant Martí Nord: 10E Encants, 10F Camp de l'Arpa, 10G El Clot, 10 H Sant Martí-Verneda Nord, 10I La Pau i 10J Sant Martí-Verneda Sud.
 • CSMIJ La Mina: Sant Adrià del Besòs 2, del municipi de Sant Adrià del Besòs, i Barcelona (part del Barri del Besòs, districte 08019).
Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Els CSMA donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys. La seva missió és atendre -de manera personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l'orientació, el tractament i el seguiment- la població adulta amb trastorns mentals severs i trastorns mentals de baixa complexitat, amb la col·laboració de l'atenció primària.

Amb aquest objectiu s'ofereix un model assistencial multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials especialistes en salut mental que treballen amb els pacients i les famílies. Per garantir la màxima recuperació i la continuïtat assistencial es requereix la coordinació amb els diferents recursos de la xarxa de salut mental i comunitaris.

ABS de referència dels CSMA

 • CSMA Sant Martí Sud: 10A Vila Olímpica, 10B Ramon Turró, 10C Poblenou i 10D Besòs.
 • CSMA Sant Martí Nord: 10G El Clot, 10 H Sant Martí-Verneda Nord, 10I La Pau i 10J Sant Martí-Verneda Sud.
 • CSMA La Mina: Sant Adrià del Besòs 2, del municipi de Sant Adrià del Besòs.
 • CSMA Santa Coloma de Gramenet: 1 Centre-Can Mariné, 2 Barri Llatí, 3 Singuerlín/Sant Miquel, 4 Riu Nord/Riu Sud, 5 Santa Rosa, 6 Fondo.

Durant l'any 2017 s'ha creat el Programa de Salut Mental i Addiccions de suport a la Primària, programa creat per tal de prevenir i detectar de manera precoç els problemes de salut mental en la consulta de Primària i tractar-los de manera menys medicalitzada, més eficient i efectiva amb criteris de qualitat consensuats.

Hospital de Dia Infantojuvenil Litoral Mar

Unitat d'Hospitalització parcial integrada a la Xarxa de Salut Mental d'utilització pública del Servei Català de la Salut, dirigida a la població de 8 a 18 anys amb trastorns mentals i de conducta. Està orientada a tractar alteracions psicopatològiques greus, alteracions de la conducta o condicions que, per la seva complexitat clínica, presenten desadaptacions importants difícilment abordables des de l'Atenció Primària de Salut o des dels Centres de Salut Mental, per requerir d'una intervenció intensiva i pluridimensional sense perdre el contacte amb l'entorn familiar i social. L'Hospital de Dia està format per un equip multidisciplinar de psiquiatre, psicòleg clínic, infermeria especialitzada, auxiliar de clínica i educador social.

Pla de serveis individualitzats (PSI)

És un dispositiu d'intervenció comunitària adreçat a pacients amb trastorns mentals severs (TMS), amb escassa vinculació al tractament i a la xarxa assistencial i amb problemàtica social i/o familiar. Centra la seva activitat en l'atenció directa a l'usuari i la coordinació entre els serveis que atenen a través del Coordinador del Pla Individualitzat (CPI). L'objectiu és millorar els recursos personals del pacient, la seva qualitat de vida, adherir-lo al tractament i disminuir els ingressos hospitalaris.

Implica el treball conjunt entre diferents nivells assistencials: CSMA, hospitalització d'aguts i subaguts, urgències, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, serveis socials d'atenció primària i tota la xarxa de serveis i recursos per a les persones amb TMS.

 • Equip PSI per a l'àrea de Sant Martí i La Mina
 • Equip PSI per a l'àrea del Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet)
Hospital de Dia (Centre Fòrum)

És un recurs sanitari, terapèutic i rehabilitador de caràcter temporal amb indicació específica per a pacients amb trastorn mental greu. S'ofereix hospitalització parcial, sense pernoctació. Els programes assistencials s'individualitzen d'acord amb el pacient i la família. La seva àrea d'influència és Ciutat Vella i Sant Martí.

Hospital de Dia Centre Dr. Emili Mira

L'Hospital de Dia és un recurs sanitari, fonamentalment terapèutic, que inclou aspectes rehabilitadors, de caràcter temporal, amb indicació específica per a pacients amb trastorn mental greu i psicopatologia activa, en règim d'hospitalització parcial, sense pernoctació. El període terapèutic és variable segons el procés i els programes de cada pacient són pactats amb el pacient i la família. Ofereix les prestacions següents: valoració, acollida, diagnòstic, tractament i rehabilitació. També ofereix programes específics: adherència al tractament, habilitats socials, afrontament de l'estrès, programa de famílies, etc.

ASSIR

El Programa Sanitari d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) comprèn un conjunt d'activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu, que tenen com a objectiu donar una assistència sanitària integral a la dona en les diferents etapes de la seva salut sexual. Per aquest motiu s'ha definit una cartera de serveis que respon a diferents necessitats entre les quals l'INAD col·labora i participa en l'atenció psicològica relacionada amb la salut sexual en els diferents moments evolutius de la dona. El nostre suport abasta un ampli sector sanitari de Barcelona: Esquerra i Dreta Eixample, Muntanya i Litoral Mar.

Programes Especials

Unitat de Trastorns d'Ansietat

És un dispositiu especialitzat, pioner i de referència a tot l'Estat espanyol, que atén persones que pateixen trastorns d'ansietat d'alta complexitat. Es tracta d'un servei suprasectorial que respon a les necessitats de la xarxa de salut mental i que atén les persones majors de 18 anys amb orientació diagnòstica primària de trastorn de pànic acompanyat o no d'agorafòbia, fòbia social, fòbies específiques, trastorn d'ansietat generalitzada i trastorn obsessiu compulsiu. L'equip multidisciplinari està integrat per un psiquiatre, un psicòleg i una infermera, que ofereixen avaluació integral interdisciplinària personalitzada, resolució diagnòstica i tractament individual i/o grupal. La Unitat de Trastorns d'Ansietat també fa recerca i ofereix docència i formació per part de personal especialitzat.

EMSE

L'Equip Multidisciplinari de Suport Especialitzat (EMSE) és un dispositiu assistencial de consulta i atenció a les persones amb trastorns psiquiàtrics. Està format per dos psiquiatres i dos infermers que duen a terme atenció telefònica i visites a domicili i ambulatòries. Complementa i dóna suport al Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) a Barcelona. Intervé en situacions especials amb l'objectiu d'afavorir la vinculació a la xarxa de salut dels pacients amb presumpció diagnòstica o diagnòstic de trastorn mental sever.

Unitat d'Hospitalització a Domicili de Psiquiatria (HAD)

Dispositiu adreçat a aquells pacients amb Trastorn Mental Sever de la zona litoral de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella, Sant Martí i part de Sant Andreu) i Santa Coloma de Gramenet, que presenten una situació que sobrepassa les possibilitats d'atenció ambulatòria i que es valora que poden beneficiar-se de l'opció d'evitar un ingrés hospitalari i/o perllongar la seva durada. Els objectius són: disminuir els ingressos dels CSMA, escurçar el temps d'ingrés en la unitat d'aguts i possibilitar el tractament a aquells pacients que no es poden desplaçar a la unitat d'aguts. El dispositiu dóna cobertura tots els dies de la setmana.

IFight Depression

És un dispositiu assistencial per a pacients amb depressió lleu o moderada. El servei és un aplicatiu online guiat, basat en tècniques de teràpia cognitiva conductual. Conté 7 mòduls que es realitzen sempre amb supervisió d´un psicòleg clínic o infermera especialista en salut mental, en forma de visites telefòniques amb l´usuari/a. És una iniciativa pionera al nostre país i és el primer servei d´atenció online a la salut mental a l'INAD. Qualsevol metge o professional sanitari pot derivar un pacient amb depressió lleu o moderada, igual que el derivaria a psicoteràpia presencial, però amb l'avantatge de la immediatesa,  ja que no hi ha llistes d'espera. El programa té l´objectiu de proporcionar recursos a les persones amb depressió lleu o moderada per tal que puguin aprendre a conèixer i gestionar els seus símptomes. Complementa l´atenció que rep el pacient a Atenció Primària de Salut).

Programa d'atenció integral a la Guàrdia Urbana (PAIGUM)

Programa de prevenció, suport i atenció als professionals del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, creat amb l'Ajuntament de la ciutat. Té com a objectiu prevenir, assistir i tractar els trastorns i alteracions mentals, psicològics i psicopatològics. El programa participa així mateix en el procés de capacitació i aptitud per a l'ús d'armes.

PRE-B

Programa de prevenció, suport i atenció adreçat al cos de Bombers de Barcelona, creat amb l'Ajuntament de la ciutat. Té com a objectiu prevenir, assistir i tractar els trastorns i alteracions mentals, psicològics i psicopatològics. El programa també participa en els processos de selecció de personal.

ESPAI

Programa dissenyat específicament per als treballadors dels cossos de seguretat de Catalunya i els bombers de la Generalitat, que té com a objectiu prevenir i identificar els problemes i les patologies de salut mental i addiccions. El programa es coordina amb els serveis de salut laboral a fi de prevenir riscs psicosocials i discapacitats laborals.

PAIPEM

El Programa d'Atenció Integral al Personal Municipal (PAIPEM) és un programa orientat a la prevenció i tractament dels problemes de salut mental i addiccions dels treballadors del serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.  Aquest col·lectiu professional inclou al voltant de 800 persones repartides entre diferents serveis per tota la ciutat de Barcelona: Oficines d'Atenció al Ciutadà, Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i Institut Municipal de Serveis Socials, personal del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD), del Servei d'Atenció Recuperació i Acollida (SARA) i Personal derivat pel Departament de Vigilància de la Salut.

PAIVERD

Programa de prevenció, suport i atenció adreçat als professionals de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Té com a objectiu prevenir, assistir i tractar els trastorns psicològics i psicopatològics, així com la formació i prevenció de riscs laborals que motivin patologia psiquiàtrica.

Clínica del Dolor

Programa de col·laboració amb el Servei d'Anestesiologia per donar atenció integral i multidisciplinària al pacient amb dolor no oncològic un dia la setmana a la Unitat del Dolor.

Programa de Trastorn Límit de Personalitat

Recurs terapèutic especialitzat per a persones amb trastorn límit de la personalitat. Consta d'un servei ambulatori d'avaluació i tractament format per psicòlegs i psiquiatres amb formació especialitzada. El tractament està basat en la teràpia dialèctica conductual específica per a aquest trastorn, que consta de teràpia individual, grup d'entrenament en habilitats conductuals, consulta telefònica i equip de consulta.

Espai Konsulta'm

El seu objectiu és detectar i atendre precoçment el patiment de caràcter psicològic i/o problemes de salut mental que poden tenir els adolescents i joves entre 12 i 22 anys en el context escolar, familiar i/o comunitari i oferir respostes a aquest patiment atenent a la seva complexitat i necessitat d'atenció clínica. És un programa que es gestiona des del CSMIJ de Ciutat Vella i des del CSMIJ de Sant Martí, amb dos punts d'atenció a centres comunitaris dels districtes de Ciutat Vella (Palau Alòs) i Sant Martí (Casal de Barri La Verneda). L'equip esta constituït per psicòleg clínic i educadora social.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat