Cartera de serveis

Unitat de Desintoxicació de l'Hospital del Mar

L'objectiu és el tractament de desintoxicació de les addiccions a substàncies que per la seva elevada gravetat i complexitat no poden realitzar-se en règim ambulatori. Disposa de cinc llits a l'Hospital del Mar per atendre la població de referència (Ciutat Vella i Sant Martí) i pacients d'altres indrets de Catalunya, ja que es tracta d'una unitat suprasectorial, altament especialitzada. L'ingrés es fa de manera voluntària i programada.

Patologia Dual

L'objectiu és el tractament integrat de pacients amb addicció a substàncies i almenys un altre trastorn psiquiàtric que per la seva gravetat psicopatològica aguda, no pot ser tractat en el marc extrahospitalàri. L'accés pot efectuar-se ser des del servei d'urgències psiquiàtriques (voluntari o involuntari)  i programat (en aquest cas, sempre voluntari). Es disposa de 24 llits en dues unitats altament especialitzades:

  • Centre Fòrum: 11 llits. 
  • Centre Dr. Emili Mira: 13 llits.
Centres d'Atenció i Seguiment (CAS)

Són centres comunitaris que ofereixen tractament als addictes a substàncies d'abús, de l'àrea d'influència. Estan integrats per equips de professionals de diverses disciplines (metges psiquiatres i internistes, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, educadors socials, etc.) que dissenyen, en cada cas i d'acord amb el pacient, la modalitat de tractament més indicada i valoren la conveniència d'utilitzar altres recursos, com les comunitats terapèutiques, les unitats hospitalàries de desintoxicació, etc. Ofereixen diferents modalitats de tractament per a les addiccions a les diferents substàncies: alcohol, cànnabis, cocaïna, opiacis, tranquil·litzants, etc.

Nombre de centres: 4

  • CAS Barceloneta
  • CAS Extracta-La Mina*
  • CAS Fòrum*
  • CAS Santa Coloma de Gramenet**.

*Disposa de Sala de Reducció de Danys, amb espai de caliu i espai de venopunció assistida.
**Realitza també assistència directa a les ABS de Santa Coloma de Gramenet. 

Centre de Reducció de Danys La Mina (REDAN)

És un dispositiu sanitari destinat a disminuir els danys relacionats amb el consum actiu de substàncies d'abús, tant en les persones que encara estan en procés de consum actiu, com en la societat en general, ja que disminueix els problemes de salut pública relacionats. Consta de sala de caliu, espais de consum supervisats i activitats com cribatge de les malalties infeccioses i tallers d'educació sanitària.

Interconsulta hospitalària d'Addiccions

Atén, a demanda dels altres serveis, en especial Digestiu, Medicina Infecciosa, Medicina Interna i UCI, a aquells pacients addictes ingressats a l'Hospital del Mar per causes mèdiques o quirúrgiques que presenten alguna addicció a substàncies. L'equip d'interconsulta fa el diagnòstic i orienta el tractament d'acord amb el tipus d'addicció.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat