Procés d'atenció a les addiccions

El procés d’atenció a les addiccions està format per un equip multidisciplinar que desenvolupa la seva activitat assistencial, docent i de recerca en l’àmbit de les addiccions en el si de l’INAD. El principal objectiu del procés en l’àmbit assistencial és el diagnòstic i tractament de pacients amb addiccions a substàncies i aquells que presenten patologia dual. Ofereix atenció transversal, des de la comunitària, amb quatre Centres d’Atenció a les Drogodependències (CAS), a les àrees de Litoral Mar (Ciutat Vella, Sant Martí Sud i La Mina) i Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet) i dues sales de Reducció de Danys (REDAN) (Sant Martí i La Mina), fins a l’especialitzada, amb tres unitats d’ingrés supraterritorials: la Unitat de Desintoxicació Hospitalària (Hospital del Mar) i les Unitats de Patologia Dual del Centre Fòrum i Centre Dr. Emili Mira. Així mateix disposa d’una unitat d’interconsulta hospitalària que atén els pacients amb trastorns per addiccions a substàncies ingressats per altres patologies a l’Hospital del Mar.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat