Història

L'IMIM fou creat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1947, en virtut d'un suggeriment realitzat pel Professor Nauck, cap del Tropeninstitut d'Hamburg, al Dr. Trias de Bes, director del llavors Hospital d'Infecciosos, avui Hospital del Mar. La seva creació va ser possible gràcies al suport del Dr. García Tornel, aleshores Tinent d'Alcalde de Sanitat de l'Ajuntament de Barcelona.

La consolidació de l'IMIM com a centre de recerca i de docència va ser la dècada dels 60-70, sota la direcció dels doctors Amadeo Foz i Jordi Gras, destacant el Dr. Foz l'any 1971 amb l'estudi del brot de còlera que hi va haver aquell any.

L'any 1984 es va constituïr l'IMAS com a organisme autònom de l'assistència sanitària municipal, fet que va afavorir el desplegament d'una política de recerca en els hospitals municipals i l'establiment d'un pressupost específic.

L'any 1991 l'IMIM és acreditat pel Consejo de Universidades com a Institut Universitari i l'any 1992 el laboratori antidopatge de l'IMIM s'encarrega de la realització de les proves de dopatge pels Jocs Olímpics i Paralímpics celebrats a Barcelona.

L'abril de l'any 2000 es signa un conveni de col·laboració conjunt entre l'Ajuntament de Barcelona, els Departaments d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i l'IMAS, per la creació i posta en marxa del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB); i al juliol d'aquell mateix any l'IMIM s'adscriu com a Institut Universitari a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per decret de la Generalitat de Catalunya.

Des del mes d'octubre de l'any 2006, l'IMIM es troba ubicat a les noves dependències del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2020 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat