L'ictus

Unitat de Rehabilitació

La rehabilitació del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas, facilitar la independència i la reintegració a l’entorn familiar, social i laboral.

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació dels centres del Parc de Salut Mar té llarga experiència en l’atenció de RHB de l’ictus tant pel que fa a l’àmbit hospitalari (programes de RHB intensiva) com ambulatori. S’atenen cada any al voltant de 150 pacients afectes de seqüeles d’Ictus en fase aguda (dins de les dues primeres setmanes després de l'ictus) en règim d’hospitalització. L’estada hospitalària mitjana són 19 dies. Aproximadament el 50% procedeixen del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i l’altre 50% d’altres hospitals de la ciutat com el Hospital Clínic i Sant Pau. Els pacients són donats d’alta en un 60% a domicili i en un 33% a Unitats de Convalescència. Un cop a casa, la majoria segueixen tractament rehabilitador en règim ambulatori amb una durada mitjana de 7 mesos després de l’ictus, quan es tracta del nostre centre. En un percentatge aproximat del 10% segueixen tractament RHB domiciliari. 

L’equip de professionals que intervenen està format per metges especialistes en rehabilitació que coordinen un grup multidisciplinari de professionals (fisioterapeutes, infermers, terapeutes ocupacionals, neuropsicòlegs, treballadors socials i logopedes) que treballen conjuntament per tal d’aconseguir els objectius prèviament marcats.

Unitat de Rehabilitació intensiva hospitalària

Què és?

La unitat de RHB intensiva hospitalària situada a l’Hospital de l’Esperança és una unitat hospitalària on els pacients que han patit un ictus ingressen en fase postaguda immediata per a tractament rehabilitador intensiu. Es caracteritza per una curta durada, alta intensitat (mínim tres hores de tractament rehabilitador diari), intervenció d’un equip multidisciplinari expert i disponibilitat de tecnologia adequada (anàlisi de marxa i equilibri, tècniques interactives, robòtica,..). Quan l’atenció mèdica i d’infermeria les 24 hores ja no és necessària, es planifica l’alta hospitalària precoç i es continua el programa RHB en l’àmbit ambulatori o domiciliari, sent prioritària la correcta selecció dels pacients i la coordinació amb els serveis comunitaris, socio-sanitaris i socials que faciliten l’alta hospitalària.

Criteris d'ingrés

Els criteris d’ingrés a la unitat de RHB intensiva són: ictus agut, nivell funcional previ de independència, necessitat d’hospitalització amb atenció mèdica i d’infermeria les 24 hores, dèficit significatiu i discapacitat en ³2 àrees funcionals (mobilitat, AVD, deglució i comunicació, etc), suficient estat cognitiu per comprendre ordres senzilles i participar activament en el programa RHB i suficient estabilitat mèdica, capacitat i voluntat per a participar en teràpia intensiva (mínim tres hores diàries, al menys 5 dies per setmana).

Quins són els objectius de la RHB?

La rehabilitació (RHB) del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas i facilitar la independència i la reintegració a l’entorn previ familiar, social i laboral.

Quins professionals intervenen?

L’equip de rehabilitació necessari per atendre pacients amb seqüeles d’ictus està format per un metge especialista en rehabilitació que coordina un grup multidisciplinari de professionals (fisioterapeutes, infermers, terapeutes ocupacionals, neuropsicòlegs, treballadors socials i logopedes) que treballen conjuntament per tal d’aconseguir els objectius prèviament marcats.

Quant temps dura l’estada a la unitat de RHB?

L’estada a la Unitat de RHB Intensiva té una durada aproximada de tres setmanes. Tant aviat quan no sigui necessària l’atenció mèdica i d’infermeria les 24 hores s’ha de planificar l’alta hospitalària precoç i assegurar la continuitat del programa RHB en l’àmbit ambulatori o domiciliari.

Quant dura el tractament rehabilitador?

Tot i que el major grau de recuperació neurològica té lloc en els tres primers mesos i la recuperació funcional en els sis primers mesos, el procés d’adaptació a la discapacitat i la reintegració a la comunitat pot ser més llarg.El tractament rehabilitador ha de finalitzar quan no s’identifiquin nous objectius funcionals a aconseguir o quan el pacient no vulgui seguir. Un cop finalitzat el tractament de RHB, si persisteixen seqüeles significatives, el pacient es controla periòdicament a la nostra Consulta Externa.

Quina informació es dóna a pacients i cuidadors?

Els pacients i els seus cuidadors han de tenir una participació activa en el procés de rehabilitació des de les fases inicials. En la nostra unitat s’ofereixen programes específics d’informació i formació del procés de RHB de l’ictus a pacients i cuidadors. A l’alta hospitalaria es facilita el contacte i el suport de l’equip de RHB a través del telèfon i del correu electrònic.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat