L'ictus

Presentació

Al Parc de Salut Mar, el camp de la patologia vascular cerebral és una de les línies de treball prioritàries. Per aquesta raó els centres del Parc i en concret l’Hospital del Mar compten amb l’atenció urgent, el diagnòstic i el tractament clínic de l’Ictus així com l’ingrés, si cal, a la Unitat d’Ictus. A més com a eix vertebrador d’aquesta assistència, trobem la recerca en patologia vascular cerebral.

Des dels centres del Parc de Salut MAR es treballa en diversos àmbits per prevenir l’Ictus, detectar-ne els factors de risc, disminuïr-ne la mortalitat en la població gràcies a una ràpida intervenció i a una rehabilitació precoç per augmentar la qualitat de vida d’aquells malalts que ja han patit un Ictus. Amb aquest objectiu, els centres del Parc de Salut Mar i l’Hospital del Mar, en concret, han adaptat el seu model d’atenció a les característiques concretes de l’Ictus. L’Hospital ofereix diversos serveis que s’agrupen en un circuit implementat en el qual es realitza l’atenció urgent, el diagnòstic, gràcies a les proves neurosonològiques (doppler transcranial i de troncs supra-aòrtics) de laboratori i de diagnòstic per la imatge, i el tractament clínic de l’Ictus. Aquest circuit s’anomena “Codi Ictus” i implica una coordinació ràpida i eficaç entre urgències extrahospitalàries (SCUBSA-061), urgències hospitalàries, neuròleg de guàrdia i serveis diagnòstics (bàsicament radiologia i laboratori). El Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar disposa també d’una Unitat d’Ictus i una Unitat de curta estada, per aquells pacients que ho precisin, un Servei de Medicina Física i Rehabilitació d'àmbit hospitalari i ambulatori.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat