Com visitar un familiar

Pacient COVID (Unitat de Crítics i les UH COVID que correspongui)

S'autoritza una persona acompanyant en el cas de procés de final de vida.

D'altres casos excepcionals com pediatria, parts o persones amb situacions especials es tractaran de manera individual.

Pacient no COVID

CASOS GENERALS

Només podran rebre visites dels pacients ingressats de més de 3 dies.

Excepcionalment, abans d'aquest període, s'autoritza una persona acompanyant per pacient en tres situacions:

- Pacients pediàtrics/ques

- Part i / o puerperi

- Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat) *

- Així mateix, s'autoritza una persona acompanyant en el cas de procés de final de vida.*

* Sols en aquests casos es permetrà l'accés a familiars sense la pauta de vacunació COVID-19 completa en cas que presentin resultat de PCR NEGATIU no superior a les 48 hores.

Règim de visites a pacients ingressats de més de 3 dies i, excepcions:

1 familiar vacunat front el COVID-19 amb pauta completa, motiu pel qual ha de presentar certificat de vacunació (preferiblement mitjançant la MEVA SALUT)

Sempre ha de ser el mateix familiar/acompanyant.

Visita cada 48 h:

  • Llits parells: dilluns, dimecres i dissabtes
  • Llits imparells: dimarts, dijous i diumenges

Horari de visita: 12.00-20.00 hores. Durada de la visita: 2 hores màxim

Pacients ingressats a Urgències

Es permeten visites a pacients de més de 24 hores a urgències pendents d'ingrés.

Sempre el mateix familiar o acompanyant.

La durada serà d'1 hora (horari de dilluns a diumenge de 10:30 a 14:30 i de 15:30 a 20:00 hores) i l 'infermera informadora d'urgències serà l'encarregada d'informar les famílies que vagin a visitar el pacient així com de acompanyar-los a l'àrea de vigilància

Pacients ingressats a Unitats de Reanimació i Pradera

Es realitzarà l'ordre de visita per l'equip mèdic que avisarà via telefònica al familiar indicant-li l'hora exacta de la visita.

3 dies per setmana

L'horari de visita: 15.00-19.00 hores

Durada de l'estada: 30 minuts de visita per pacient

Pacients ingressats a Semicrítics (UH 18 – UCI NO COVID)

Des del primer dia d'ingrés es permetrà la visita d'un familiar/acompanyant vacunat. Haurà de ser sempre el mateix´.

Visita diària:

Box parell: dilluns, dimecres i dissabtes.

Box imparell: dimarts, dijous i diumenge.

Horari visita: 12:00-20:00. Durada de la visita 1h.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat