Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Línies de recerca

La Unitat realitza una intensa activitat investigadora tant a nivell clínic com bàsic. D'acord amb les funcions assignades a la Unitat pel Pla Assistencial de la Generalitat.

Àrea clínica

Projecte ICAF-1

Té com a objectiu el desenvolupament d'un índex d'activitat de la Fibromiàlgia (ICAF). Es tracta d'un projecte cooperatiu que es realitza en el marc de la Unitat d'Investigació de la Societat Espanyola de Reumatologia i que compta amb finançament del Fons d'Investigacions Sanitàries (FIS). En aquest moment s'ha acabat el treball de camp que ha donat lloc a la presentació de diverses comunicacions orals i pòsters en els Congressos Nacionals de la Societat Espanyola de Reumatologia i el Congrés Europeu de Reumatologia. I també ha donat lloc a les següents publicacions en revistes indexades:

  • Resource utilization and health care costs in patients diagnosed with Fibromyalgia in Spain. Clin Exp Rheumatol 2009 
  • Development of a self-report instrument to obtain a Combined Index of Severity of Fibromyalgia (CISF). Health Qual Life 2010
  • Assessment of functional impairment in fibromyalgia: comparative analysis and construct validity of three functional scales. J Rheumatol

Projecte ICAF-2

Un cop creat l'índex s'està procedint a la validació i avaluar la sensibilitat al canvi que s'espera finalitzar el 2011.

Projecte Prevalença de la síndrome de la bufeta hipeactiva en la població afecta de Fibromiàlgia

Projecte finalitzat que ha avaluat la prevalença d'aquesta síndrome en una cohort espanyola de dones afectes de Fibromiàlgia. Ha donat lloc a la presentació dels resultats en un pòster en el Congrés de la IUGA de 2010 a Toronto (Canadà). Pendent de publicació en revista indexada. "Prevalence of overactive bladder in a cohort of spanish patients suffering from Fibromyalgia" Del Amo E, Blanch-Rubió J, Muñoz-Espinal E, Marginet J, Herrero MJ, Magaña A, Carreras R, Carbonell-Abelló J.

Projecte Prevalença de la Fibromiàlgia en cinc països europeus

Projecte finalitzat que ha estudiat el nombre de persones afectades de la malaltia en cinc països europeus. Ha donat lloc a la següent publicació: Prevalence of fibromyalgia: A survey in five european countries. Branco J, Bannwarth D, Faílde I, Carbonell J; Spaeth M et al. Sem Arthritis Rheumatism 2010; 39; 448-53.

Projecte Prevalença de la fibromiàlgia en una població afecta de Lupus eritematós sistèmic

Projecte ja finalitzat que ha estudiat el nombre de pacients que compleixen els criteris diagnòstics de Fibromiàlgia en una població hospitalària espanyola afecta de Lupus eritematós sistèmic. Acceptat i pendent de publicació en el Clinical Experimental Rheumatology.

Àrea bàsica

Projecte Banc Nacional d'ADN. Registre clínic i d'ADM de pacients afectes de Fibromiàlgia i/o síndrome de fatiga crònica

Es tracta d'un projecte multicèntric realitzat sota els auspicis de Fundació d'Afectats i afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga crònica i en col·laboració amb el Banc nacional d'ADN, en el qual es recullen ADN de pacients de FM o SFC conjuntament amb dades clíniques i epidemiològiques d'aquests. És un treball que està en curs i per al qual es precisa de la participació de nous pacients.

L'objectiu és crear una col·lecció d'ADN de pacients ben seleccionats i estudiats clínica i epidemiològicament perquè pugui servir d'instrument per a l'estudi del component genètic probable d'ambdues malalties.

Projecte Estudi dels canvis microestructurals en els músculs estriats de les pacients afectes de Fibromiàlgia en funció de l'activitat de la mateixa

És un estudi que està en fase de publicació de resultats en el qual es biopsia teixit muscular de pacients diagnosticades de Fibromiàlgia en dos moments diferents de l'activitat de la malaltia.

Projecte Estudi de l'associació entre la FM i el seu grau d'afectació clínica i diversos polimorfismes genètics

És un estudi finalitzat en la seva fase de recollida de mostres. S'ha recollit ADN per intentar desenvolupar un microxip per a la millora del procés diagnòstic de Fibromiàlgia. És un estudi realitzat sota els auspicis de la Societat Espanyola de Reumatologia en cooperació amb PROGENIKA.

Projecte Prevalença de la premutació FMR1 (Síndrome X-fràgil) en una cohort de pacients afectes de Fibromiàlgia

S'han publicat els resultats preliminars al Congrés del 2010 de la Societat genètica nord-americana.

Projecte Estudi de les característiques clíniques epidemiològiques i cognitives de les pacients afectes de fibromiàlgia premutades per l'X-fràgil en comparació amb les pacients no premutades

A l'haver-se trobat una sobrerepresentació de la mutació per l'X-fràgil en una cohort pacients fibromiàlgiques es procedirà a la seva caracterització clínica, epidemiològica i psicològica. Projecte en fase de treball de camp.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat