Examen directe al microscopi

El microscopi és una eina fonamental en la consulta dermatològica, ja que ens permet fer un diagnòstic de certesa en algunes de les infeccions cutànies més freqüents, de forma ràpida, senzilla i segura. Consisteix en agafar mostres de pell o  exsudat cutani que es miraran amb atenció al microscopi amb diferents tincions. Existeixen diverses tècniques segons la malaltia que sospitem.

 • Infeccions fúngiques (Examen amb hidròxid potàssic al 10% [KOH])
  Mostres: Escates cutànies, ungla, cabell o exsudat vaginal.
  Aplicació d’una gota de solució d’hidròxid potàssic al 10% i escalfament posterior per dissoldre les cèl·lules queratinitzades i la queratina.
 • Infecció pel virus de l'herpes (H simplex i H.zoster-varicel·la) (Test de Tzanck)
  Mostres: Material de la base d'una butllofa o d'una úlcera.
  Tinció i cerca de canvis característics de la infecció herpètica a les cèl·lules.
 • Estudi paràsits en pell (Sarna: Prova de Muller)
  Mostres: Material que s’obté del gratat d’una pàpula o solc.
  Aplicació d’una gota d’oli mineral. És diagnòstic si es visualitza l’àcar, els seus ous o les seves femtes.
 • Estudi espiroquetes en úlceres genitals  (Sífilis: Microscopi de camp fosc)
  Mostres: Exsudat (líquid del fons de la llaga).
  Observació en un microscopi especial (camp fosc). Visualització de les espiroquetes, uns bacteris fusiformes mòbils, que són els que ocasionen la malaltia.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat