Cirurgia d'Urgències

El servei de cirurgia d'urgències ofereix una atenció integral des del moment de l'arribada del pacient a urgències, garantint una resposta ràpida i eficient a diverses condicions mèdiques greus. La nostra dedicació i experiència es reflecteixen en les 274 cirurgies anuals realitzades, assegurant una atenció mèdica de qualitat i eficient.

Equip professional

Coordinadora

Estela Membrilla-Fernández

Adjunts/es

Ana María González-Castillo, Amalia Pelegrina-Manzano, Simone Cremona, Elena Manzo, Alberto Picazo García 

Assistents médico-quirúrgics

Juan Guzmán Ahumada

Infermeria referent de quiròfan

Miriam Redondo Grande, Pablo José Ruiz Hipólito, Rosendo Sánchez Suárez

Equip d’anestèsia

Juan Carlos Álvarez García

Cartera de serveis

 • Atenció des de l'arribada a urgències de tot pacient amb dolor abdominal sense diarrea.
 • Atenció des de l'arribada a urgències de tot pacient politraumàtic:
  • Prioritats 0 i 1 (Juntament amb Medicina Intensiva, sent el líder Medicina Intensiva)
  • Prioritats 2 i 3 (Exclusivament Cirurgia General com a líder)
 • Atenció de pacients amb contusions i/o ferides incises en tronc i cap, inclosos les ferides incises dels nens.
 • Atenció al pacient amb traumatisme cranioencefàlic de menys de 24
 • Atenció des de l'inici a la seva arribada a urgències de pacients amb patologia proctològica
 • Discernir la gravetat dels pacients a la seva arribada i, per tant, la priorització en la seva visita
 • Detecció de complicacions primerenques en pacients en el postoperatori immediat
 • Diagnòstic mitjançant "point of care" del dolor abdominal
 • Diagnòstic i tractament conservador de la diverticulitis aguda
 • Diagnòstic i tractament conservador de les suboclusions i oclusions intestinals
 • Atenció inicial als pacients de l'especialitat d'Otorrinolaringologia, Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica i Cirurgia Toràcica
 • Col·locació de drenatges toràcics i vies centrals
 • Detecció i coordinació del tractament definitiu de les infeccions de parts toves
 • Detecció precoç de pacients amb possibilitat de presentar isquèmia intestinal i activació i coordinació de l'equip d'atenció ràpida
 • Realització de via aèria definitiva d'urgències en casos de situació extrema
 • Realització de toracotomia d'urgències en casos de situació extrema
 • Responsabilitat com a Unitat dels pacients ingressats en la Unitat Convencional de Cirurgia General en el postoperatori d'apendicectomia, infeccions de parts toves i abdomen obert ja tancat, ingressats com politraumàtics amb o sense cirurgia realitzada i de tots els pacients pendents de cirurgia urgent.
 • Atenció amb Reanimació dels pacients amb infeccions de parts toves intervinguts, abdomen obert i tota interconsulta urgent que succeeixi de 08.00 a 15.00.
 • Altes directes des de l'URPA de pacients intervinguts d'apendicectomia, colecistectomies i hernioplàsties programades, intervingudes per l'equip d'Urgències.
 • Atenció a les interconsultes urgents de pacients d'altres serveis
 • Intervencions quirúrgiques d'urgències, 274 cirurgies anuals realitzades entre 08.00 i 15.00
 • Apendicitis aguda: Apendicectomia laparoscòpica i mitjançant McBurney
 • Colecistitis aguda: Colecistectomia laparoscòpica i mitjançant subcostal dreta
 • Diverticle de Meckel (Resecció laparoscòpica)
 • Laparoscòpia exploradora
 • Laparotomia d'urgències per trauma tancat: Packing, esplenectòpia d'urgències
 • Tancament laparoscòpic del diafragma en el pacient politraumàtic
 • Abdomen obert, patologia herniària de paret abdominal urgent (no reductible) amb resecció intestinal i sense resecció intestinal
 • Ulcus perforat, tancament per laparoscòpia
 • Tractament quirúrgic de les oclusions intestinals per brides
 • Tractament quirúrgic de les oclusions intestinals per neoplàsia.
 • Colectomies
 • Desbridament quirúrgic d'infecció greu de teixits tous
   

​​​​​​​Activitats destacades

Activitats destacades

 • Abordatge quirúrgic en el pacient traumàtic
 • Abordatge quirúrgic en el pacient crític quirúrgic
 • Coordinació nacional i actualització contínua en les tècniques de l'abdomen obert
 • Aplicació de les Teràpies de Pressió Negativa amb noves indicacions i millores
 • Sessions d'actualització bibliogràfica setmanals
 • Manteniment d'activitat bibliogràfica en l'equip
 • Implementació de les bases i coneixements de la Simulació Clínica
 • Realització d'ecografia en els nostres pacients d'urgències que la precisen.

Recerca

Implicació investigadora de l'equip d'Urgències

 • Múltiples participacions en congressos nacionals i internacionals. 21 Comunicacions orals enguany.
 • Anàlisi del registre dels pacients atesos d'urgències, intervinguts d'urgències i reintervencions del Servei de Cirurgia General, que han desenvolupat una complicació que ha requerit un reingrés, una reintervenció o complicació greu.
 • Participació en múltiples registres multicèntrics nacionals i internacionals
 • Direcció de diversos estudis multicèntrics
 • Publicacions: 35 en els últims 5 anys.