Conceptes generals

El sistema de glàndules salivals en el cos humà pot ser dividit en dos grans grups de glàndules exocrines:

  • Glàndules salivals majors: són parells i són la paròtida, la submaxil·lar i les glàndules sublinguals (en nombre de 2).
  • Glàndules salivals menors: existeixen en nombre de centenars i recobreixen en forma de tapís tota la mucosa de sistema aerodigestiu superior (nasofaringe, tracte nasosinusal, laringe, tràquea i bronquis).

Glàndula paròtida

És la glàndula salival més gran i es localitza entre el pavelló auricular i la branca ascendent de la mandíbula. Cobreix parcialment el múscul masseter.

El conducte excretor de la glàndula és el conducte d'Stenon: desemboca a la mucosa jugal a nivell de la cara vestibular del segon molar superior, travessant el múscul buccinador.

Glàndula submaxil·lar

Es localitza entre els dos ventres del múscul digàstric i la vora inferior del cos mandibular, abraçant la vora posterior del múscul milohiodeo.

El conducte excretor de la glàndula o conducte de Wharton segueix en direcció ascendent i anterior per desembocar a la papil·la de Wharton al costat de la inserció del fre lingual.

Glàndula sublingual

És la glàndula més petita de totes.

Estructura prima en el pla submucós en la porció anterior de terra de la boca; superior al m. Milohioideo, lateral al m. Geniogloso i la cortical mandibular. No presenta càpsula de fàscia, només recobert per mucosa en el seu aspecte més superior.

Glàndules salivars menors

Nombroses glàndules petites àmpliament distribuïdes en la submucosa de la cavitat oral i tracte respiratori, que d'acord a la regió anatòmica on s'ubiquen es denominen en:

  • labials,
  • jugals,
  • molars,
  • palatines,
  • glossopalatines i
  • linguals.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat