El compromís social del PSMAR

Amb la voluntat de contribuir activament en la millora social, econòmica i ambiental i reforçar el compromís amb l'entorn més immediat i amb totes les persones i col·lectius amb què el PSMAR es relaciona, l'octubre de 2016 es va crear la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Després d'un primer diagnòstic d'RSC es van identificar els grups d'interès del PSMAR: pacients, professionals, agents socials professionals, alumnes, proveïdors, entitats veïnals i de pacients, voluntaris, mitjans de comunicació, consell de direcció i administració pública. A través d'un procés de diàleg amb aquests grups d'interès es van definir els temes més importants a treballar i les bones pràctiques.

Fruit d'aquest treball, realitzat principalment a final de 2016 i durant la primera meitat del 2017, es va publicar el primer informe de compromís social "Salut, coneixement, ciutadania, un compromís per sempre". Aquest document reflecteix el compromís del PSMAR amb la transparència i el desig de l'organització de garantir una sostenibilitat econòmica, ambiental i social que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels professionals, pacients, comunitats locals i de la societat en el seu conjunt.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat