El Fòrum de Pacients i Famílies, un nou òrgan assessor i canal de participació

< Acció Social

El Pla estratègic 2017-2020 recull la voluntat del PSMAR de "donar valor a la institució i l'aliança amb la ciutadania", a través de la creació d'un espai estable, permanent i d'escolta activa de pacients i familiars i com a palanca de transformació del model de gestió assistencial i organitzativa.

Per tal de donar resposta a aquesta línia estratègica, s'ha posat en marxa el Fòrum de Pacients, que té una orientació clinicoassistencial amb perfil de participació macro –disseny i planificació d'espais–, meso –millora de la qualitat assistencial– i micro, en l’àmbit específic de la relació professional sanitari - pacient.

El Fòrum de Pacients participa en:

• La creació d’eines dirigides a millorar la comunicació amb els professionals sanitari.

• La implantació d’un nou model relacional basat en les decisions compartides.

• Iniciatives per fomentar les TIC com a eina del procés assistencial.

• Iniciatives dirigides a millorar la seguretat del pacient.

• El disseny de nous projectes i/o models assistencials.

Està previst que es constitueixin grups de treball específics segons els projectes o iniciatives que es posin en marxa.

 

 

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat