Accions destacades

< Assistència

Es reunifiquen els serveis oncològics a l'Hospital del Mar

El Servei d’Oncologia Radioteràpica s'ha traslladat de l'Hospital de l'Esperança a l'Hospital del Mar, fet que ha permès reunificar els serveis al voltant del càncer (oncologia mèdica, cirurgia, radiologia, exploracions diagnòstiques, anatomia patològica i recerca) i apropar-se als pacients dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. El nou Servei d'Oncologia Radioteràpica, amb una superfície de 1.980 m2, realitza 73 sessions diàries de radioteràpia amb tecnologia d'última generació.

  Més informació

Una nova tecnologia permet a les dones controlar la compressió de la mama durant la mamografia i poder reduir el dolor

L’Hospital del Mar és el primer centre públic de l’Estat espanyol i un dels primers del món que incorpora la mamografia “anti estrès”, que permet a les dones controlar la compressió de la mama durant la prova, a diferència de les mamografies convencionals, en què la compressió es realitza de manera automàtica o controlada pel tècnic de radiologia. El fet que la dona estigui més còmoda redueix el dolor i la sensació d'ansietat generats per la prova i, d'aquesta manera, es poden oferir millors resultats diagnòstics.

  Més informació

L’Hospital del Mar, referent en el tractament del tromboembolisme pulmonar

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha concedit la certificació amb grau d’excel·lència a l’assistència hospitalària de la tromboembòlia pulmonar (TEP) a l’Hospital del Mar i a la seva Unitat de Malalties Pulmonars Intersticials. L'Hospital del Mar és l'únic centre que ha rebut aquest reconeixement. La TEP és una complicació freqüent als hospitals, amb una taxa de mortalitat entre el 8 i el 9% i si no es tracta adequadament la mortalitat pot arribar al 38%.

  Més informació

Entren en funcionament els hospitals de dia a l'edifici B de l'Hospital del Mar

Els nous hospitals de dia disposen d'espais més amplis, amb llum natural, que es compartimenten en 54 punts d'atenció per garantir la privacitat i el confort en els moments de més vulnerabilitat dels pacients. A més, els familiars disposen de còmodes sales d'espera i s'ha centralitzat l'espera per a les sortides en ambulància. Per equipar els espais s'ha tingut en compte les aportacions i l'experiència dels pacients en temes com la privacitat, la comunicació o el confort.

Es reforça l’atenció a pacients amb càncer cutani d’elevada complexitat

Amb l'objectiu d'aplicar les darreres novetats en tècniques diagnòstiques i terapèutiques, l'Hospital del Mar ha posat en marxa la Unitat de Càncer Cutani, que integra i optimitza tot el circuit d'atenció als pacients afectats d'un tumor de pell. Amb aquesta iniciativa es preveu agilitzar el diagnòstic i accelerar el tractament del càncer sobre la base d'un equip transdisciplinari, però, sobretot, oferir als pacients un procediment integral des del moment del diagnòstic fins al seguiment final de la malaltia.

Una plataforma diagnòstica per predir la resposta a la immunoteràpia en càncer de pulmó

L'Hospital del Mar es posiciona com a centre de referència per a la determinació de biomarcadors de resposta a la immunoteràpia en càncer de pulmó gràcies a la incorporació d'una plataforma diagnòstica nova fruit de la col·laboració amb Brystol-Myers Squibb (BMS). La detecció d'aquest biomarcador –anomenat PD-L1– mitjançant una tècnica immunohistoquímica, és determinant en alguns casos per poder administrar tractaments d'immunoteràpia i permetrà identificar aquells pacients amb una probabilitat més alta de beneficiar-se d'aquest tractament.

Programa de prehabilitació quirúrgica per afrontar una intervenció amb les millors condicions

L'Hospital del Mar ha posat en marxa un innovador programa –que implica diferents especialitats– per optimitzar la capacitat funcional dels pacients d'alt risc perquè puguin afrontar la intervenció quirúrgica en les millors condicions físiques i emocionals. Amb aquest programa de prehabilitació i recuperació intensificada en cirurgia, els pacients milloren l'evolució, la recuperació en el postoperatori immediat, es redueix el risc de complicacions i s'escurça el temps d'estada hospitalària.

  Més informació

Projectes Estrella. Dotze anys promovent la qualitat assistencial

La qualitat assistencial pot semblar un concepte abstracte, llunyà i inabastable, però els Projectes Estrella del Parc de Salut MAR demostren que la qualitat comença per petits canvis que fan que tot un procés funcioni d’una altra manera, incorporant la percepció del malalt i sense aferrar-se a les rutines. Durant aquests dotze anys s’hi han presentat 141 projectes i se n’han seleccionat 39, amb un total de 396.000 euros invertits en projectes de millora.

  Més informació

Excel·lents resultats en el compliment de la higiene de mans a l'Hospital del Mar

El 2017 el Programa d'Infeccions del PSMAR ha millorat el compliment de la higiene de mans, amb una xifra del 82%, quatre punts més que l'any anterior. Això ha estat possible gràcies a les accions de sensibilització del Programa d'higiene de mans, que pretén conscienciar i implicar els professionals sanitaris, directors i gerents dels centres sanitaris en la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS) mitjançant la higiene de les mans. Tot i que la responsabilitat de la higiene de les mans correspon als professionals sanitaris, es recomana estimular la participació, el compromís i l'apoderament dels pacients.

Centre Fòrum, qualitat en indicadors assistencials i elevada satisfacció dels usuaris

L'avaluació externa dels indicadors de qualitat dels centres sociosanitaris catalans, realitzada per la Fundació Avedis Donabedian, situa el Centre Fòrum per sobre de la mitjana, amb un percentatge mitjà d'acompliment dels indicadors del 86,8%.

D'altra banda, segons el Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut, el grau de satisfacció dels pacients del Centre Fòrum és de 8,96 sobre 10 i el de fidelitat envers el centre del 95%, xifres molt superiors a les del 2013 i per sobre de la mitjana de Catalunya.

Millora dels indicadors de salut mental

El 2017 el Parc de Salut MAR ha millorat notablement els indicadors en l'àmbit de la salut mental; ha disminuït l'estada mitjana, s'ha reduït el nombre d'interconsultes i han augmentat les primeres visites.

Es presenta la primera escala que quantifica la complexitat de la intervenció del treball social sanitari

El PSMAR disposa d'una escala que interrelaciona diferents factors determinants que afecten la persona ingressada a l'hospital (socials i clínics) amb la intervenció del treballador social sanitari. La suma dels diferents factors determinarà un índex de complexitat de la intervenció social. El seu objectiu és conèixer les circumstàncies que afecten l'estada hospitalària i, per tant, gestionar millor els recursos de què es disposa a l'alta.

  Consulteu l'escala

Es posa en marxa la nova Unitat d'Hospitalització Domiciliària de l'Hospital del Mar “Enlloc com a casa”

"Enlloc com a casa" dona atenció a domicili a pacients derivats d'Urgències, hospitals de dia i centres d'atenció primària, sense que hi hagi un període previ d'ingrés en hospitalització convencional.

Durant l’hospitalització a domicili, els pacients reben la visita diària del personal mèdic i d'infermeria i se'ls fan les mateixes proves i tractaments que rebrien si estiguessin ingressats a l'hospital. A més, els pacients disposen d’un número de telèfon directe per comunicar-se amb els professionals de referència, en horari de matí i tarda.

L’Hospital del Mar lidera els resultats dels tractaments en casos d’ictus agut a Catalunya

Segons dades de l'any 2016 auditades pel Pla director de la malaltia vascular cerebral de Catalunya, l'Hospital del Mar va ser el centre amb una menor mortalitat al cap de 3 mesos –només el 6%– entre els centres terciaris que tracten casos d'ictus per via intravenosa. A la vegada, va ser el segon hospital més ben valorat pel que fa a la recuperació funcional dels pacients, que es va produir en el 61% dels casos.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat

El Servei d’Oncologia Radioteràpica s'ha traslladat de l'Hospital de l'Esperança a l'Hospital del Mar, fet que ha permès reunificar els serveis al voltant del càncer (oncologia mèdica, cirurgia, radiologia, exploracions diagnòstiques, anatomia patològica i recerca) i apropar-se als pacients dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. El nou Servei d'Oncologia Radioteràpica, amb una superfície de 1.980 m2, realitza 73 sessions diàries de radioteràpia amb tecnologia d'última generació.