Creix la despesa (M€)

Resultats econòmics

< Sostenbilitat

5,96 M€ d'inversions

Llits d'hospitalització

Llits d'hospitalització

...

Informàtica i sistemes

Aplicatiu nòmines

Aplicatiu business intelligence

...

Edificis i instal·lacions

Laboratori de biologia molecular

Reformes de la Unitat d'Hospitalització 01

Unitat de Patologia Dual del Centre Fòrum

Sala de Radiologia del Centre Fòrum

...

Equipaments

Monitoratge UCI

Mamògraf

Adequació Radiodiagnòstic

Videoelectroencefalògraf

...

Altres

Pressupost

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat