Responsabilitat social corporativa

Integració de la responsabilitat social corporativa (RSC) a totes les activitats de l'organització

El PSMAR contribueix a la millora social, econòmica i ambiental, i reforça el compromís amb l’entorn més immediat i amb totes les persones i col·lectius amb els quals es relaciona. Amb aquest objectiu la responsabilitat social corporativa (RSC) s'integra a totes les activitats de l'organització en un marc de cultura innovadora i transparent.

Per primera vegada s'ha fet un diagnòstic, que ha estat impulsat per la recentment creada Comissió d'RSC a partir dels principals marcs de referència internacionals per a la gestió de la responsabilitat social corporativa (ISO 26000), l’elaboració de memòries de responsabilitat social corporativa (GRI) i els 17 objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

Bones pràctiques d'RSC destacades

 • Bon govern

  • Desplegament del Portal de Transparència del PSMAR.
  • Creació del Grup de Treball Transparència Activa.
  • Adhesió al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Generalitat de Catalunya.
 • Dret a la salut

  • Intensificació del procés per a la millora de la gestió i monitoratge de les llistes d’espera: consultes, proves complementàries i quirúrgiques.
 • Atenció a les persones

  • Impuls de la cultura de seguretat del pacient amb la notificació dels errors, com a instrument de millora. Presència de referents en seguretat del pacient en tots els centres PSMAR. Millora de la gestió de fàrmacs d'alt risc.
  • Programa de monitoratge mensual dels possibles accessos no justificats a les històries clíniques dels pacients.
  • Consolidació del programa de voluntarietat “Qui m’acompanya” dirigit als pacients fràgils.
 • Pràctiques laborals

  • Impuls de la “cultura preventiva” amb la implicació de tots els nivells (direcció, comanaments i professionals). Posada en marxa del programa “La Mar de saludable”.
  • II Conveni Col·lectiu de treball del Consorci Mar Parc de Salut. II Acord General sobre condicions de treball del personals funcionari de la Generalitat de Catalunya, adscrits al PSMAR.
  • S’inicia la elaboració de la II edició pel Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2016-2020, com a segona fase del Pla (2008-2012).
  • Accions formatives als professionals per abordar possibles situacions de conflicte social. Noves eines per a la formació continuada (@pren, formació exprés, formació a través del mòbil, acreditació de sessions, model de lideratges).
 • Participació

  • “Donar la veu al pacient” per tenir en compte les seves preferències en l’ampliació del nou edifici de l’Hospital del Mar. I també, per necessitats informatives a l’ingrés hospitalari a tots els centres PSMAR. Divulgació de la Carta dels drets i deures dels pacients.
 • Relació amb proveïdors

  • Integració d’aspectes socials a la contractació pública com a criteri de desempat.
 • Gestió ambiental

  • Aposta per la utilització de l'energia sostenible, per a la reducció d’emissions de CO2, tant a l’ampliació del nou edifici com en totes les infraestructures de l’Hospital del Mar.
 • Participació, educació i contribució a la comunitat

  • “Formem persones, promocionem professionals”: incorporació dels valors de les professions sanitàries als currículums formatius (Institut Bonanova).
  • Programa de compromís social de l’Escola Superior d’Infermeria: “Treballem junts per la salut”, “Treu-li profit al teu mòbil”, ”Treball de body balance per a la gent gran".
  • Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge-implementació del sistema intern de garantia de qualitat (ESIM).
  • Accions per crear oportunitats de col·laboració entre investigadors clínics i bàsics per afavorir la generació de noves idees i sinergies de treball: clubs científics i sessions.
  • Intensificació de la comunicació clínica i científica: notes de premsa, cafè científics, tuits diaris de comunicació científica. Col·laboració amb Ràdio Ciutat Vella.

 

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat