61

grups de recerca

18 M€

de pressupost

722

professionals

218

projectes de recerca vigents

968

articles amb factor d’impacte publicats

722 professionals

49,5%

28,2%

12,2%

10,1%

Projectes competitius vigents per institució finançadora

Projectes per programa

Publicacions per programa

Publicacions amb col∙laboració internacional

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat