Objectius de sostenibilitat per al 2017

Accions de posada en marxa del nou edifici de l’Hospital del Mar que permetin tancar l’exercici pressupostari en equilibri.

Recuperació de l'activitat quirúrgica derivada amb la posada en marxa dels dos nous quiròfans de l'Hospital del Mar.

Millora de l’eficiència de l’hospitalització d’aguts amb un mínim de 400 altes d’hospitalització domiciliària.

Presentació d'un pla per fer sostenible l'atenció sociosanitària.

Pla de millora a tres anys de la productivitat de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions aprofitant l’apertura de nous dispositius de salut mental.

Reducció en 0,5 punts l’índex d’absentisme d’incapacitat temporal,

comuna i per accident laboral.

Establiment de la inversió de la segona fase de les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar i de com es finançarà.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat