Objectius d'acció social per al 2017

Millorar la notorietat de la línia docent del PSMAR.

Millorar la notorietat i reputació de l’àrea d’Obstetrícia.

Organitzar la Jornada de portes obertes del nou edifici B de l’Hospital del Mar.

Pel que fa a la Fundació Privada Amics de l’Hospital del Mar, incrementar el finançament no finalista per impulsar l’estratègia, reforçar el suport institucional del PSMAR, promoure activitats per a la captació de donants, implementar accions per a la fidelització dels donants i elaborar un Pla de voluntariat.

Publicar la primera memòria de responsabilitat social corporativa elaborada segons els nous estàndards del GRI.

Acordar i prioritzar les línies de treball de l'agenda RSC 2017 i 2018.

Adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat