Objectius assistencials per al 2017

< Assistència

Posada en funcionament del nou edifici B de l'Hospital del Mar.

Increment d’intervencions quirúrgiques conseqüència de reduir les derivacions que es varen realitzar l’any 2016, sense que es vegi afectada negativament la llista d’espera.

Increment de 144 altes d’Obstetrícia.

Increment en un 10% les accions de millora de la seguretat i qualitat assistencial derivades de la implicació dels professionals en la notificació

d’esdeveniments adversos.

Control de 200 pacients mitjançant les TIC als serveis de Cardiologia, Pneumologia i Psiquiatria.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat