Indicadors de qualitat

  • Avaluació del dolor

  • Caigudes (per 1.000 estades)

  • Úlceres per pressió (per 100 altes)

  • Infeccions nosocomials

  • Cesàries

  • Diagnòstic del càncer

  • Mortalitat

  • Reingressos i complicacions

  • Queixes i reclamacions

 

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat