L'atenció integral d'accidents de trànsit ha permès un increment del 17% de les altes

Les urgències traumatològiques per accidents de trànsit  s'atenien als serveis d’urgències del PSMAR i, un cop estabilitzada la situació de la persona, es derivaven a la seva asseguradora per seguir el procés d’atenció. Des de l’abril del 2015 el PSMAR ofereix una atenció integrada que evita les derivacions a altres centres. Aquesta atenció s’ofereix des dels serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i de Rehabilitació i comprèn l’atenció urgent, la possible intervenció o ingrés i la posterior atenció rehabilitadora. Aquest model ha comportat un increment del 17% de les altes procedents d’altres asseguradores en el darrer any.

Pla d’empresa 2017-2020: increment de l'activitat

Després de l'aprovació del Pla estratègic 2017-2020 per part del Consell Rector, conjuntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona s’han concretat les accions que han de permetre assolir els objectius previstos al Pla. Un dels aspectes clau ha estat la posada en funcionament del nou edifici de l’Hospital del Mar amb els nous hospitals de dia, dos quiròfans i les noves sales de part. Per fer sostenible el funcionament del nou edifici, i amb la finalitat d’assolir l’objectiu del Pla estratègic d’atendre la ciutadania del territori i evitar derivacions, s’ha acordat al Pla d’empresa 2017-2020 l’increment de l’activitat quirúrgica en 715 intervencions, que s’hauran de realitzar fins al final de 2017. Aquest increment d’activitat quirúrgica s’ha de consolidar a partir de l’any 2018 per al conjunt de l’activitat hospitalària.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat