Accions destacades

< Assistència

Reducció significativa de les llistes d’espera

Fruit del treball de seguiment amb els serveis quirúrgics i de la depuració de registres, el volum de persones en llista d’espera s’ha reduït un 21%. I el que es més significatiu, la reducció del temps de demora i del temps d’espera ho han fet un 24% i un 10%, respectivament.

Pla de desenvolupament dels serveis clínics per als propers cinc anys

Els serveis clínics han desenvolupat un pla assistencial que reflecteix la projecció de les diferents especialitats per als propers cinc anys en tot allò que afecta nous fàrmacs, nova tecnologia quirúrgica, substitució de tècniques quirúrgiques per CMA o noves proves diagnòstiques. Aquesta informació serveix a la Direcció Assistencial per planificar les necessitats de les fases II i III de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar.

Indicadors de qualitat assistencial en la Direcció per Objectius

Un aspecte que han treballat, conjuntament, els serveis i àrees clíniques, el Servei d’Epidemiologia i Avaluació i la Direcció de Control de Gestió ha estat la definició dels indicadors de qualitat que calia incorporar en la Direcció per Objectius (DPO), que es posa en funcionament l’any 2017. Després de realitzar proves pilot en diversos serveis del que es va anomenar Direcció per Resultats, es va valorar que calia incloure la cultura de la millora contínua en l’avaluació sistemàtica de l’activitat assistencial. Durant el 2016 s’han treballat els indicadors de qualitat que cada àrea incorporarà en la dinàmica de la DPO del PSMAR.

Reordenacions assistencials per apropar els serveis a la ciutadania

D'acord amb el Pla estratègic 2016-2020 i amb els objectius d'assegurar la sostenibilitat del model sociosanitari i apropar els dispositius als barris de Ciutat Vella i Sant Martí, les unitats de Subaguts i Cures Pal·liatives –abans d'hospitalització d’aguts– s'han integrat en l’àmbit sociosanitari del Centre Fòrum.

El Centre Fòrum ha incrementat la capacitat d'atenció amb la posada en marxa de la Unitat Hospitalària d’Alta Dependència Psiquiàtrica, l’ampliació fins a 20 llits de la Unitat de Pacients amb Trastorns en fase subaguda i la reobertura de la Unitat de Patologia Dual, amb 11 llits més.

  Anar a la pàgina

Referents de seguretat, nova figura per disminuir els efectes adversos i augmentar la seguretat del pacient

Per evitar que durant la pràctica diària dels hospitals es produeixin efectes adversos (errors derivats més dels sistemes i de l'encadenament de situacions desharmonitzades que no de l’habilitat o capacitats de les persones), s'ha creat la figura del referent de seguretat. Aquests professionals, propers i altament motivats presents a cada àrea, servei i unitat, ajuden els companys a veure els errors i els efectes adversos com una oportunitat de millora. La seva funció és contribuir a identificar els errors en el moment en què succeeixen i pensar com evitar que es tornin a repetir, identificant-ne les causes i les solucions. Els referents estan coordinats amb el Grup de referents de seguretat del pacient i la Comissió Avaluadora de l’Activitat Assistencial.

  Anar a la pàgina

Psicoapp, exploracions psicopatològiques completes i eficients

Amb la participació de membres de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del PSMAR i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, i gràcies al treball interdisciplinari de residents, psiquiatres, investigadors i informàtics, s'ha creat Psicoapp, una aplicació que assegura el compliment de protocols en les exploracions psicopatològiques i n'optimitza el temps i la qualitat. De fàcil ús i amb una interfície senzilla, la seva versió bàsica és de lliure accés i compatible per a PC i Android.

  Anar a la pàgina

La Unitat d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular, Centre d’Excel·lència per la Societat Europea d’Hipertensió

Aquest reconeixement s'atorga a les organitzacions compromeses amb el control de la hipertensió i posa en valor el rigor, creixement, innovació, coordinació, eficàcia i qualitat de l’assistència d'aquesta unitat i del Servei de Nefrologia durant més de vint anys.

TOP 20 en l'àrea de Ronyó i Vies Urinàries

El guardó és l'únic referent nacional que permet la comparació de resultats entre hospitals d'un mateix nivell. En aquesta avaluació anual hi han participat 161 hospitals a tot l'Estat.

  Anar a la pàgina

Hospitalització domiciliària, una alternativa per als malalts amb trastorn mental que evita l'estigma

L’Hospital del Mar disposa de la primera Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Psiquiatria de Catalunya, que en el primer any de funcionament ha tractat un centenar de pacients amb alternatives a l’hospitalització convencional mitjançant un dispositiu assistencial que atén al seu domicili pacients amb trastorn mental sever. Aquesta unitat ha millorat la continuïtat assistencial entre la xarxa hospitalària i la comunitària i ha reduït els ingressos des d’Urgències de l’Hospital del Mar i dels Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), així com la durada del temps d'ingrés.

  Enllaç a la notícia

Objectiu: augment de l'activitat segons l'acord establert amb el CatSalut

L'increment de l'activitat acordat amb el CatSalut per al 2020 ha de permetre, d'acord amb el Pla estratègic, que els ingressos creixin i d’aquesta manera finançar la posada en marxa de les inversions necessàries per als serveis que ha d’oferir el nou hospital.

Patologia digital: adéu, microscopis!

Els microscopis tenen els dies comptats. Seguint les passes de la Radiologia, especialitat on el suport de les imatges ja és tot digital, l’Anatomia Patològica fa una aposta de futur iniciant aquesta transformació. La complexitat del processament i l’emmagatzematge de la informació fa que encara sigui un procés experimental i que hi hagi pocs centres –entre els quals hi ha l’Hospital del Mar– que s'estiguin iniciant en la patologia digital, un món de possibilitats per a l’assistència i la docència.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat