Fem la primera passa del projecte d’ampliació i remodelació de l'Hospital del Mar

Millores tecnològiques i noves perspectives del part a l’àrea de Ginecologia-Obstetrícia

Tenir un fill a l’Hospital del Mar vol dir fer-ho en les millors condicions i amb les mateixes opcions que en els centres obstètrics més capdavanters, amb un espai de 1.200 m² per a urgències, sales de parts i quiròfans especialitzats. Aquest bloc incorpora millores per donar cabuda a altres formes d’atendre el part, d'acord amb l’evolució de la nostra societat i dels valors i creences de les dones a les quals atenem, de forma que sigui el més natural possible i amb l’acompanyament de la parella, si així es desitja. Gràcies als nous espais, el procés de part esdevé un acte biològic i no clínic, no-medicalitzat, però amb el control, la seguretat i la professionalitat que aporta un centre sanitari. Aquesta atenció permet, a qui ho desitgi, fer la fase de dilatació en un medi aquàtic, aprofitant els avantatges d’aquest entorn per mitigar el dolor i les molèsties del procés.

La nova àrea gineco-obstètrica està dotada de dos espaiosos quiròfans amb tecnologia puntera que implementen innovacions per fer abordatges endoscòpics, amb equipaments penjats del sostre per facilitar la mobilitat i la higiene i que, a més, permeten el seguiment dels processos a distància. Un dels quiròfans disposa d’un microaccelerador per a la radioteràpia intraoperatòria, per fer un abordatge integral d’alguns processos oncològics.

Atenció oncològica integral amb radioteràpia de darrera generació que s’apropa als veïns de Ciutat Vella i Sant Martí

El nou edifici de l’Hospital del Mar acull el Servei de Radioteràpia, que es trasllada des de l’Hospital de l’Esperança, fet que ha permès concentrar tota l’atenció oncològica en el mateix centre. Els dos nous acceleradors lineals són els models més recents i moderns del mercat. La precisió dels nous acceleradors no té precedents, ja que inclou un sistema que minimitza la distorsió i desviació del raig a causa de la respiració del pacient i els moviments involuntaris que comporta, i la té present en temps real per recalcular la incisió dels raigs i evitar al màxim l’afectació secundària de les zones circumdants no afectades per la malaltia.

Urgències més confortables

L’àrea d’Urgències ocupa gairebé 4.000 m2, entre el nou edifici i la remodelació de les anteriors dependències, amb 40 nous boxs (incloent-hi 5 de codis d’alta complexitat per a pacients amb infart, dolor toràcic, ictus o politraumatismes amb la més moderna dotació tecnològica), que ofereixen un millor control i seguiment dels malalts. Les àrees ja existents han estat remodelades i s'han adequat a les especialitats de Pediatria, Psiquiatria, Cirurgia i Traumatologia. Amb els nous espais les zones d’espera per als malalts i per als acompanyants són més àmplies i tenen un equipament més confortable, tant per a l’atenció directa com per a l’espera per a ingrés hospitalari.

Hospitals de Dia pensats per i amb l’ajut dels pacients

Els Hospitals de Dia s’han dissenyat tenint en compte les aportacions dels pacients, que han donat idees sobre la millor manera de ser atesos a les sales d’espera i de tractament. El nou edifici allotja els Hospitals de Dia d’Oncologia i Hematologia, els de Pneumologia i una àrea polivalent per als pacients de Cardiologia, Digestologia, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia i Reumatologia. En total hi ha 54 punts d’atenció.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat