Pla estratègic 2020

El Parc de Salut Mar emprèn un nou Pla estratègic que ens ha de posicionar fermament en l'horitzó del 2020. L'objectiu genèric és garantir l'excel·lència i la sostenibilitat de l'organització, preservant l'autonomia financera i de gestió, amb un model de governança apropiat als requeriments europeus i nacionals i que ens permeti agilitat i eficiència en la gestió dels recursos. 

Tres principies vertebren el desenvolupament del pla i la seva concreció en les línies, els plans d'acció i les objectius operatius. Aquests principis són: la proximitat, la complicitat i la connectivitat.

Proximitat territorial i assistencial amb la nostra població de referència, amb la facilitat que aporten les noves tecnologies.

Complicitat àmplia: amb la ciutadania i el teixit social que la representa, amb els professionals per avançar en la seva implicació amb el nou model assistencial i en el relleu generacional, i amb les administracions per assegurar les inversions i el finançament.

Connectivitat per establir sinergies i aliances amb altres centres sanitaris i amb les universitats i institucions de coneixement, i per focalitzar la recerca en els àmbits de la nostra activitat assistencial.


Pla estratègic

Vídeo de la presentació del Pla estratègic

Entrevista a Olga Pané al Mar@laxarxa

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles

Xarxes socials

  • Twitter
  • Canal YouTube

© 2006 - 2017 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat