Notícies

14 de març de 2018 - Informació general

El servei de Geriatria se suma a la iniciativa del Dia Mundial del Delírium

El servei de Geriatria se suma a la iniciativa del Dia Mundial del Delírium

El Delírium és un deteriorament ràpid de la funció cognitiva que desenvoluparà un de cada 4 pacients hospitalitzats en edat avançada. El 14 de març, el servei de Geriatria s’adhereix a la iniciativa de l'European Delirium Association, l'Australasian Delirium Association i l'American Delirium Society, agrupades en la Federació Internacional de Societats de Delirium (iDelirium), per celebrar el Dia Mundial del Delírium, sota el lema "I am Delirium Aware". L’objectiu és informar de conceptes bàsics sobre aquesta patologia i conscienciar a la població general i als professionals sobre la importància de la seva detecció i l’adequat maneig.

Detectar i tractar precoçment el delírium és molt important per tal d’afavorir la recuperació. Per aquest motiu, t’adjuntem informació sobre el delírium per poder conèixer els símptomes i les causes que el provoquen i, així, poder prevenir-lo.

Què es el Delírium?

El Delírium (abans síndrome confusional aguda) és un deteriorament ràpid de la funció
cognitiva. Es caracteritza per: dificultat en la capacitat de concentració; somnolència;
agitació i ocasionalment presència d'al·lucinacions i/o ideació delirant. El Delírium acostuma
a desenvolupar-se en hores o dies.

Què pot causar el Delírium?

Les principals causes de Delírium són malalties agudes (a nivell cerebral o sistèmic), lesions
traumàtiques (per exemple, fractura de fèmur), estrès emocional (per exemple, canvi
d'entorn), cirurgies i efectes adversos de fàrmacs o com a conseqüència de retirada
d'aquests.

Qui pot presentar Delírium?

Qualsevol persona pot desenvolupar Delírium. Tanmateix, l'edat avançada i la demència són
uns dels factors que comporten un major risc de presentar Delírium.

És el mateix el Delírium i la Demència?

Són dues entitats diferents. Els símptomes de Delírium apareixen de forma ràpida i solen
resoldre's al cap d'uns dies (en un 20% dels casos la duració és més llarga). En canvi, la
demència es desenvolupa més lentament (mesos) i en la majoria dels casos és irreversible.
Els pacients amb Delirium presenten més freqüentment somnolència i/o símptomes
psicòtics.

Si és reversible, per què és tan important?

Inclús un episodi curt de Delírium augmenta la probabilitat de: pitjors resultats en la
recuperació de la malaltia aguda; institucionalització; aparició de demència i mortalitat. La
presència d'idees delirants pot provocar estrès disruptiu per als pacients. A més, el Delírium
és una font d'estrès i sobrecàrrega per als familiars i cuidadors.

Quina és la prevalença de Delírium?

Un de cada quatre pacients hospitalitzats d'edat avançada desenvoluparà Delírium.

Com es tracta el Delírium?

Les mesures més importants són: detectar i tractar de forma precoç les malalties
intercurrents i ajustar els fàrmacs que poden haver desencadenat l'episodi de Delírium.
Habitualment és necessari implementar mesures no farmacològiques per afavorir la
recuperació, així com administrar tractaments farmacològics en casos de simptomatologia
psicòtica disruptiva.

Detectem i tractem el Delírium adequadament?

En la majoria de casos hi ha una infradetecció del Delírium, fet que implica un maneig
inadequat del Delírium. Desafortunadament, no tots els professionals sanitaris tenen els
coneixements necessaris sobre el Delírium.

Què podem fer per prevenir i controlar el Delírium?

  • Detectar-lo i anomenar-lo Delírium.
  • Tractar les causes agudes precoçment.
  • Detectar i tractar situacions estressants.
  • Mobilitzar precoçment el pacient.
  • Aconseguir un entorn tranquil.
  • Promoure el ritme de son-vigília natural.
  • Comunicar el diagnòstic als pacients i familiars.
  • La prevenció del Delírium és possible mitjançant mesures generals (per exemple, assegurar el ritme deposicional, evitar la deshidratació,...), mesures per assegurar l’orientació temporoespacial del pacient i correcció de dèficits sensorials.

Enllaços relacionats

© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat