Notícies

30 de novembre - Informació general

L’Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar, 10 anys de model d’èxit

L’Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar, 10 anys de model d’èxit

Jornada 10è aniversari

El projecte de les Àrees Integrals de Salut es va posar en marxa l'any 2007 amb la missió d'oferir una atenció integral de salut als pacients, posant com a centre del sistema a la ciutadania. L'AIS Litoral atén una població de més de 300.000 persones i s'estructura al voltant de l'Hospital del Mar. L'Hospital ha acollit avui una jornada de celebració del 10è aniversari del naixement del projecte, amb la intenció d'avaluar la seva primera dècada de funcionament i decidir com afrontar els reptes de futur.

Les Àrees Integrals de Salut van néixer fa 10 anys com un projecte per a millorar la coordinació entre els diferents proveïdors de salut de la ciutat de Barcelona amb la intenció d'oferir una atenció sanitària de qualitat i continuada als pacients de la ciutat de Barcelona. Després d'una dècada i amb bona part dels objectius inicials complerts, ha arribat el moment d'analitzar els reptes assolits i els de futur. Per aquest motiu, aquest matí s'ha organitzat a l'Hospital del Mar una jornada de treball que ha servit per celebrar el 10è aniversari del projecte i mirar cap al futur.

A l'acte inaugural, la gerent del Parc de Salut Mar, la Dra. Olga Pané, ha volgut reconèixer la tasca i lideratge dels directius que van impulsar el projecte d'AIS Litoral Mar, assegurant que "estem davant d'un canvi amb un impacte enorme sobre les nostres organitzacions, que va a gran velocitat, la supervivència i la cronificació dels pacients", que obliga a buscar "noves solucions a nous reptes". En aquest sentit, el gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany, ha apuntat que "cal anar més enllà del nostre NIF i organitzar-nos al voltant dels malalts". D'altra banda, el director del CatSalut, David Elvira, ha analitzat el paper de les comissions clíniques en el futur de les Àrees Integrals de Salut i ha afirmat que "són les palanques de canvi del Sistema Nacional de Salut". Per aquest motiu, "cal tenir una visió clínica del sistema, l'hospital forma part d'una xarxa basada en l'atenció primària" i sense els clínics, les coses no passaran, la visió clínica ha d'estar des del començament a la planificació sanitària".

Precisament, l'Hospital del Mar és el centre sanitari al voltant del qual es va decidir estructurar una de les AIS, la de Litoral Mar. Un àmbit que integra els districtes de Ciutat Vella (Raval, Gòtic, Barceloneta, Sant Pere i Santa Caterina) i Sant Martí (el Clot, Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Pau, Provençals del Poblenou, el Besós i el Maresme, Diagonal Mar i Front Marítim, Poblenou, Vila Olímpica del Poblenou, Parc de la Llacuna del Poblenou), amb una població de més de 300.000 persones. A banda de l'Hospital, l'AIS Barcelona Litoral Mar disposa de 14 equips d'atenció primària (EAP), 13 centres d'atenció primària (CAP) i dos centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), a banda d'equipaments destinats a l'atenció de la salut mental, sociosanitaris, més de 300 oficines de farmàcia... Tots ells, amb la posada en marxa del projecte, van potenciar el treball per projectes, coordinant esforços, professionals i capacitats sota un paraigua comú, centrant l'atenció en el malalt crònic i agut que presenta necessitats diverses durant un període de temps mig o llarg. Com a resultat, es disposa d'una història clínica compartida, que permet als professionals de les diferents organitzacions implicades disposar d'informació en línia dels pacients.

 

Exemples d'èxit

 

  • L'agenda virtual com a estratègia de gestió dels pacients diabètics. Es tracta d'un projecte liderat pel Servei d'Endocrinologia de l'Hospital del Mar i el SAP Litoral-Esquerra de Barcelona. Es tracta d'un nou enfocament de la programació i derivació de visites des de l'atenció primària al centre hospitalari a través d'una consulta informàtica no presencial. Aquesta eina permet decidir si cal visitar el pacient, demanar-li proves complementàries o derivar-lo directament a l'hospital. Tot plegat de forma virtual i sense necessitat que el malalt es desplaci. Els resultats indiquen una disminució del 40% de les derivacions, una millora del 80% a les indicacions de visita amb l'especialista, menys temps d'espera per a les visites (el 70% han estat valorats menys de dues setmanes després de demanar la consulta) i una millor priorització de les consultes urgents. A la vegada, els desplaçaments dels pacients s'han reduït entre un 60 i un 70%.
  • Teledermatologia. El projecte Teledermatologia s'aplica des de l'any 2012 al CAP Raval Nord de Ciutat Vella. Es va posar en marxa amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat al dermatòleg i prioritzar la patologia rellevant, tenint en compte que entre el 10 i el 18% de les consultes al metge d'atenció primària són dermatopaties. Per fer-ho, es va estudiar un circuit en el qual se selecciona el pacient, es fa una fotografia de la lesió i s'introdueix la imatge a la història clínica electrònica. Això permet programar una visita virtual amb l'especialista, que determina la gravetat i el tractament adequat. En els dos primers anys es van realitzar 218 visites virtuals. Des de juliol de l'any 2012 fins a l'actualitat, la xifra s'ha incrementat a més de 1.200. Del total, el 38% no van requerir una visita per part del dermatòleg i un 16% eren càncers cutanis que van ser operats ràpidament. Tot plegat, amb un alt grau de satisfacció de pacients i professionals i una reducció de la demora per accedir a l'especialista de 50 a 21 dies.
  • Programa d'Insuficiència Cardíaca Litoral Mar. Situar el pacient en el centre del procés per afavorir la seva implicació en la gestió de la malaltia és el punt principal d'aquest programa, que ha aconseguit molts bons resultats (reducció de mortalitat més del 10% i un 43% menys en el nombre de re hospitalitzacions). El treball conjunt i multidisciplinari i el foment de la participació de tots els professionals sanitaris implicats a l'Hospital i a l'atenció primària, sumat a la utilització de noves tecnologies de telemedicina, han permès assolir aquestes xifres.

 

Les Àrees Integrals de Salut

La ciutat de Barcelona es divideix en 4 grans àrees, vinculades als 4 grans hospitals de la ciutat, l'Hospital del Mar, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'Hospital Clínic. Es tracta de les AIS Litoral Mar, Barcelona Dreta, Barcelona Esquerra i Barcelona Nord. Són àmbits territorials del Consorci Sanitari de Barcelona. El seu funcionament s'estructura a través del Comitè d'Àrea Integral de Salut, la comissió permanent, l'oficina tècnica i els comitès operatius i grups clínics, que permeten la participació activa dels professionals i que són l'eina bàsica per implicar-los en el desenvolupament futur del model.

En total, les AIS atenen a Barcelona una població de més d'1.630.000 persones, amb l'objectiu de millorar la coordinació dels diferents proveïdors de salut que existeixen a cada territori, així com dels professionals que hi treballen, per assolir un seguiment més adequat dels pacients un cop han entrat al sistema sanitari públic, assolint d'aquesta manera la millora l'assistència sanitària a la ciutat de Barcelona. Per aconseguir-ho, els diferents actors que hi intervenen es doten d'un sistema organitzatiu compartit, l'eix central del qual és el pacient i la garantia de continuïtat assistencial.

 

 

© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat