Notícies

28 de novembre - Informació general

La combinació de dos anticossos monoclonals després de la cirurgia pot beneficiar a pacients de càncer de mama HER2 positiu amb risc alt de recaiguda

La combinació de dos anticossos monoclonals després de la cirurgia pot beneficiar a pacients de càncer de mama HER2 positiu amb risc alt de recaiguda

Un estudi multicèntric internacional publicat per la revista The New England Journal of Medicine destaca el benefici d'aquest tractament combinat amb quimioteràpia. L'Hospital del Mar ha estat un dels centres col·laboradors, amb la cessió d'una desena de pacients.

Combinar els anticossos monoclonals trastuzumab i pertuzumab amb quimioteràpia com a tractament adjuvant a pacients en estadis inicials de càncer de mama de tipus HER2 positiu, pot tenir efectes positius en la seva supervivència i reduir el risc de recaiguda. Així ho revela un recent estudi publicat a la revista The New England Journal of Medicine, que ha comptat amb la participació del Servei d'Oncologia de l'Hospital del Mar. La Dra. Sònia Servitja, adjunta del servei i investigadora del Grup de recerca en teràpia molecular del càncer de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), ha estat la investigadora principal al centre. L'Hospital hi ha participat com centre del grup cooperatiu GEICAM de recerca en càncer de mama.

 

Benefici per a un grup de pacients

Els investigadors van analitzar 4805 casos de dones amb càncer de mama HER2 positiu en estadis inicials que s'havien sotmès a cirurgia, una part, aportats per l'Hospital. Se'ls va afegir pertuzumab o placebo a la teràpia adjuvant habitual de trastuzumab i quimioteràpia. El grup que es va sotmetre al tractament complert va registrar una taxa de supervivència lliure de malaltia del 94,1% a tres anys, una xifra superior a les que no van rebre el pertuzumab, que es va situar en el 93,2%. Uns resultats que, segons la Dra. Servitja, "indiquen que hi pot haver un benefici discret en afegir el pertuzumab al tractament amb trastuzumab i quimioteràpia", bàsicament en aquells casos de dones joves amb tumors grans i/o afectació axil·lar per aquest tipus de càncer de mama.

Malgrat tot, es necessitarà veure si aquest benefici es manté o augmenta amb un seguiment a llarg termini. A més, es dona la circumstància que el grup de dones operades de càncer de mama HER2 positiu amb alt risc de recaiguda és força petit, ja que la majoria de dones amb tumors grans o afectació ganglionar axil·lar reben tractament neoadjuvant amb trastuzumab i pertuzumab, pel benefici demostrat en l'increment de la taxa de respostes completes patològiques i supervivència lliure de malaltia.

 

Referència:

Gunter von Minckwitz, M.D., Marion Procter, Ph.D., Evandro de Azambuja, M.D., Dimitrios Zardavas, M.D., Mark Benyunes, M.D., Giuseppe Viale, M.D., Thomas Suter, M.D., Amal Arahmani, Ph.D., Nathalie Rouchet, M.Sc., Emma Clark, M.Sc., Adam Knott, Ph.D., Istvan Lang, M.D., Christelle Levy, M.D., Denise A. Yardley, M.D., Jose Bines, M.D., Richard D. Gelber, Ph.D., Martine Piccart, M.D., and Jose Baselga, M.D., for the APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:122-131 July 13, 2017 DOI: 10.1056/NEJMoa1703643

© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat