Notícies

2 de març de 2017 - Notes de Premsa

Les pacients més i millor informades participen i comparteixen les decisions respecte del seu càncer de mama

Les pacients més i millor informades participen i comparteixen les decisions respecte del seu càncer de mama

L’Hospital del Mar organitza la XX Jornada sobre el Càncer de Mama “Decisió compartida en el diagnòstic i tractament del Càncer de Mama: de la teoria a la pràctica”

Perquè les dones puguin participar de forma informada en un programa de cribratge, els beneficis i els inconvenients han de comunicar-se d'una manera apropiada i objectiva. És necessari que els professionals sanitaris implicats en el cribratge de càncer de mama comprenguin la complexitat del procés de comunicació que s'estableix amb les dones que participen en el cribratge. Com ajudar les pacients de càncer de mama a deliberar i prendre decisions d'acord amb la seva voluntat i manera de ser?

El proper divendres 3 de març, l'Hospital del Mar organitza la XX edició de la "Jornada sobre el Càncer de Mama". L'edició d'enguany es vertebra sobre la importància de la comunicació amb la pacient en tots els processos: el cribratge, el diagnòstic i el tractament. Sota aquest fil conductor es durà a terme un debat sobre com comunicar a les dones la complexitat del cribratge, els mètodes diagnòstics i les opcions de tractament, i es farà èmfasi en el balanç sobre beneficis i riscos i la necessitat que la dona participi en les decisions adoptades. Amb aquesta, ja són vint edicions d'una Jornada consolidada i que és un referent en l'àmbit de la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer de mama.

Per què el sistema de salut actual no afavoreix la relació amb els pacients? Per què la bona comunicació no és sempre present en tots els actors que formen part d'aquest sistema? "La bona comunicació també cura": aquest és el títol de la conferència inaugural, que serà impartida per Antoni Bassas, periodista de llarga trajectòria i actualment integrant de l'equip directiu del diari Ara.

La informació en els programes de cribratge

Josep Alfons Espinàs, coordinador de l'Oficina de Cribratge de Càncer de Catalunya, del Pla Director d'Oncologia, abordarà el debat internacional obert sobre com comunicar adequadament a les dones els riscos i beneficis del cribratge de càncer de mama. Parlarà de la propera publicació de la Guia Informativa del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama de Catalunya, una eina per oferir a la dona la informació necessària sobre el cribratge, i de quins són els punts de discussió i/o de dificultat més gran que es volen comunicar. Aquesta és una qüestió no exempta de dificultats, i per això està subjecta a debat en altres països. "El marc d'una Jornada com aquesta, que ressalta el paper de les pacients en el diagnòstic i el tractament i en la decisió compartida, és ideal per entendre tot el que hi ha rere un aparentment simple fulletó informatiu. El risc de càncer de mama és el que costa més de comunicar. Problemes com el sobrediagnòstic són complexos i molt discutits, per això és delicat transmetre'ls a la població", comenta el Dr. Francesc Macià, coordinador de la Jornada i de la Unitat de Prevenció i Registre de Càncer de l'Hospital del Mar.

A continuació, Montserrat Rué, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA) presentarà els resultats preliminars d'un estudi que analitza aquestes dificultats de comunicació i l'impacte sobre la participació en el cribratge quan la pacient disposa d'aquest procés de detecció precoç i en comprèn més bé la complexitat.

Risc familiar i impacte psicològic

Com es comunica a la pacient el risc familiar de càncer de mama? I com es porta la gestió de l'impacte emocional enfront d'un diagnòstic de càncer de mama? En el segon bloc de ponències de la Jornada, la Dra. Sònia Servitja, metgessa adjunta del Servei d'Oncologia de l'Hospital del Mar, exposarà la complexitat de l'avaluació del risc hereditari de càncer de mama i les dificultats de transmetre aquest risc a les pacients i familiars. Ramón Bayés, catedràtic emèrit de Psicologia de la UAB, se centrarà en els aspectes psicològics que els professionals han de tenir en compte tant en el moment del diagnòstic com del tractament.

El diagnòstic de càncer de mama desencadena un seguit de problemes psicosocials per a la dona i els seus familiars. Per poder-los afrontar i gestionar, és imprescindible que l'equip assistencial estableixi vies de comunicació adequades. Durant el diagnòstic i desenvolupament de la malaltia, les pacients de càncer de mama presenten unes necessitats psicològiques complexes, que exigeixen ser abordades adequadament.

Informació i comunicació en el tractament

El tercer i darrer bloc de la Jornada aborda la comunicació amb la pacient durant la fase de tractament. S'analitzarà el paper de les TIC en el procés de comunicació amb la pacient. També, la manera de comunicar les opcions que s'obren davant del tractament quirúrgic i de radioteràpia. A més, s'abordarà la visió del pacient sobre el balanç risc/benefici en relació amb la quimioteràpia. "S'ha d'informar i saber compartir aquesta informació amb la pacient. Hem de saber com gestionar amb les pacients aquelles situacions intermèdies que no són un negatiu ni un positiu absolut", apunta el Dr. Macià. Es parlarà de l'important paper de la infermera gestora de casos -peça clau en la comunicació entre l'equip assistencial, les pacients i la família- en el marc de les unitats funcionals de diagnòstic i tractament, amb la presentació del model escocès, paradigma de la comunicació i educació sanitària, a càrrec de la cap d’infermeres de la Edinburgh Breast Unit en el Western General Hospital d’Edimburg.

El càncer de mama en xifres

El càncer de mama és el càncer més freqüent entre les dones en l'àmbit mundial, i és una de les malalties que causa més trastorns en les dones per la seva incidència creixent i mortalitat elevada, i per la repercussió social que comporta. La mesura més bàsica per detectar-lo és el cribratge mitjançant mamografia, per la qual cosa des de fa més de dues dècades s'han anat implementant programes de detecció precoç en tots els països.

La incidència del càncer de mama a Catalunya s'estima en més de 4.500 dones a les que es diagnostica aquesta malaltia cada any. La supervivència d'aquestes pacients està millorant, amb una reducció de la mortalitat anual d'un 2,6% i un augment de la supervivència als 5 anys d'un 84,7%, xifra més elevada que la mitjana europea. Aquesta millora s'ha produït en bona mesura gràcies a l'impacte dels programes de detecció precoç.

La detecció precoç del càncer de mama es basa en la hipòtesi que és més avantatjós actuar en els estadis preclínics d'aquesta malaltia que quan ja està clínicament establerta. Des que en 1995 l'Hospital del Mar va posar en marxa el Programa de detecció precoç de càncer de mama, s'han fet més de 315.000 mamografies que han permès la detecció precoç de 1.486 casos de càncer de mama. El Programa de l'Hospital del Mar es basa totalment en les directrius del Departament de Salut i de les Guies Europees de Garantia de Qualitat del Cribratge de Càncer de Mama, que recomanen la mamografia amb una periodicitat biennal al grup d'edat comprès entre els 50 i els 69 anys.

Enllaços relacionats

© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat