Castellano

Escola Universitària d'Infermeria del Mar

CERCADOR
Ets a:

Programa de compromís social

Programa de compromís social: vinculació de l’ESIM amb la comunitat

Responsable del programa: Prof. Montse Montiel

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar ha endegat, al llarg del curs 2015 – 2016, un nou programa de formació amb la finalitat de millorar la vinculació i la integració de l’Escola en el seu entorn social més proper i així, afavorir el desenvolupament curricular de la competència de Compromís Social.

L’establiment de lligams entre l’Escola i la comunitat que l’envolta tenen com a propòsit principal que els i les estudiants adquireixin un compromís social tot desenvolupant actituds de solidaritat , sensibilitat i responsabilitat social al mateix temps que assoleixen les competències professionals pròpies de la infermeria.

La intencionalitat que impregna aquest projecte és trobar noves formes de col·laboració amb el teixit social i crear un espai d’intercanvi de coneixement a partir de la construcció de intervencions pràctiques de salut amb grups socials amb diferents graus de vulnerabilitat en el sí de la comunitat.

Aquests espais d’interacció social intenten complementar les pràctiques ja dissenyades en el currículum creant nous contextos pràctics que permetin l’aprenentatge i la col·laboració en un marc de reciprocitat.

La construcció d’aquests contextos d’intervenció social hauran de tenir en compte, més enllà de la identificació de la població, el seu grau d’organització; és a dir les organitzacions formalment constituïdes i les organitzacions no constituïdes formalment.

Malgrat la varietat i la complexitat dels contextos i de les intervencions possibles, a priori, es tindran en compte quatre possibles àmbits d’intervenció: àmbit institucional, àmbit de les organitzacions socials formals (ONG, veïnals, etc.), àmbit de les organitzacions sanitàries i l’àmbit dels grups organitzats espontàniament (basat en Degianni, A, 2012)

 • Marc de referència:
  • Desigualtats Socials en Salut (DSS)
  • Aprenentatge-Servei (ApS)
  • Responsabilitat Social Universitària (RSU)
  • Currículum de l’ Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM)
 • Objectius generals del programa: 
  • Incorporar a la formació dels i de les estudiants de l’ESIM el desenvolupament de coneixements, habilitats, actituds i valors relacionats amb el compromís social buscant l’equilibri entre la formació especialitzada i una formació integrada orientada al compromís social.
  • Dissenyar i posar en marxa activitats curriculars basades en l’aprenentatge-servei adreçades a desenvolupar valors vinculats a la construcció d’actituds de solidaritat, sensibilitat i responsabilitat i compromís social.
 • Recerca

Una de les oportunitats d’aquest programa és la possibilitat de obrir noves línies d’investigació a l’ESIM i generar projectes de recerca per els treballs de fi de grau (TFG) dels i les estudiants sobre les desigualtats socials en salut des d’una perspectiva infermera. Responsable del programa

Projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS): “Treballem junts per a la salut”Montse Montiel

Professora Escola Superior d’Infermeria del Mar

Campus Universitari Mar

Telf. +34 93 2483965

        + 34 600363962

c.e mmontiel@parcdesalutmar.cat

© Escola Superior d'Infermeria del Mar 2009 - 2018 | Nota legal | Accessibilitat