Castellano

Escola Universitària d'Infermeria del Mar

CERCADOR
Ets a:

Mobilitat i intercanviProgrames de mobilitat d'estudiants


Coordinador: Pilar González Gálvez

Despatx 61.323 62461@parcdesalutmar.cat

Presentació del programa de mobilitat 2017/18

Normativa mobilitat Dins del context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, els programes de mobilitat es configuren com una opció de cursar estudis a universitats nacionals o estrangeres i incorporar-los directament a l’expedient dels estudiants. Aquests programes afavoreixen les relacions amb altres universitats, amplien el coneixement i fomenten la integració d’altres cultures.


L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) participa en els següents programes de mobilitat per a l’alumnat de Grau en Infermeria:


  • Universitats espanyoles

El programa Séneca-SICUE facilita la mobilitat d’estudiants entre diferents universitats dins l’àmbit nacional. Actualment, l’ESIM te convenis oberts amb:  

- Universidad de Castilla La Mancha. Escuela Universitaria de Enfermería de Toledo  (2 places) 

- Universidad de Jaén (2 places) 

  • Universitats europees

El programa Lifelong Learning Programme-Erasmus fa possible la mobilitat entre les universitats europees per a cursar un trimestre complert (3er curs). Actualment, l’ESIM te convenis oberts amb:  

- Tampere University of Applied Sciences (2 places) 

- Escola Superior d’Enfermagem do Coimbra (2 places) 

- Escola Superior d’Enfermagem do Porto (3 places) 

- Institut de Formation en Soins Infirmiers (Metz) (2 places) 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (2 places)

- Pôle régional d’enseignement et de formation aux métiers de la santé (Toulouse) (2 places)

  • Universitats a països no europeus

- L’ESIM, té establerts convenis bilaterals que permeten la mobilitat de 2 estudiants durant 3 mesos amb les següents universitats:

© Escola Superior d'Infermeria del Mar 2009 - 2018 | Nota legal | Accessibilitat